Inspectie houdt toezicht op veiligheid van zorg bij COVID-19 uitbraak

Het covid-19 virus grijpt om zich heen. De inspectie ontvangt steeds meer signalen van mensen die besmet raken in de langdurige zorg zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. We blijven ook nu toezicht houden op kwaliteit en veiligheid van zorg. Een uitbraak van corona is op zichzelf geen reden om een inspectiebezoek af te leggen. De inspectie neemt bij een melding of signaal over een corona uitbraak wel contact op met de zorgaanbieder.

Advies en toetsing

We houden in deze moeilijke omstandigheden graag contact met iedereen die zorg verleent, daarom is er ook contact opgenomen met alle verpleeghuizen in Nederland. Bij dit contact geeft de inspectie advies en toetst zij of de zorgaanbieder in staat is om in een geval van een uitbraak de zorg veilig te continueren. Ook als er besmette cliënten zijn. Dat kan door de besmette cliënt op de juiste wijze te isoleren van andere niet besmette cliënten. In het geval van meerdere cliënten kan een zorgaanbieder er voor kiezen om een deel van de zorginstelling aan te wijzen als cohort. Of in samenwerking met een andere zorgaanbieder naar een passende oplossing zoeken. De juiste werkwijze voor het veilig verplegen en verzorgen van een besmette cliënt staat beschreven in richtlijnen. De inspectie toetst of een zorgaanbieder in staat is om aan deze richtlijnen te voldoen. De bestuurder is en blijft hiervoor eindverantwoordelijk.

Beschermende middelen

Er zijn nog steeds grote tekorten aan mondmaskers en andere persoonlijke beschermende middelen. Daarom is een zorgvuldige afweging van het gebruik ervan noodzakelijk. Het RIVM geeft algemene en specifieke richtlijnen hiervoor.

Veiligheidrisico’s

Als er bij de zorgverlening  risico’s ontstaan voor de veiligheid van cliënten en patiënten dan verwacht de inspectie dat zorgaanbieders dat melden bij de inspectie. Als er risico’s zijn bij medewerkers voor hun eigen veiligheid dan kunnen zij deze meldingen doorgeven aan de ISZW.

Als blijkt dat een zorgaanbieder niet handelt met als doel het veilig verplegen en verzorgen van een besmette cliënt en mede-cliënten, dan kan de inspectie dat in een uiterste situatie via bestuursrechtelijke maatregelen afdwingen zodat veilige zorg juist tijdens dit coronavirus geborgd is.

Informatie voor zorgbestuurders

Voor zorgmedewerkers

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *