Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

By | 08/06/2021

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van haar leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige beroepscompetentieprofiel, dat stamt uit 2015, heeft een actualisatieslag nodig.

Benodigde competenties

In deze open consultatieronde vragen de partijen apothekers en betrokkenen mee te denken over de benodigde competenties van de openbaar apotheker in de toekomst. Het profiel geeft richting aan de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

Toekomstvisie

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 laat zien dat de openbare farmacie er de komende jaren anders uit gaat zien. Daardoor zullen de benodigde competenties van de openbaar apotheker meeveranderen. Dit heeft gevolgen voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en voor openbaar apothekers in de herregistratiefase.

Nieuw beroepscompetentieprofiel

Na de open consultatieronde stelt een werkgroep, bestaande uit praktijkapothekers en experts, een nieuw beroepscompetentieprofiel op. Vervolgens krijgen WSO-leden de mogelijkheid het nieuwe profiel te beoordelen alvorens het wordt vastgesteld. De verwachting is dat dit in september 2021 gebeurt, zodat het parallel loopt aan de ontwikkeling van een nieuw opleidingsplan voor de vervolgopleiding.

Vragenlijst

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *