Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker

By | 18/03/2022

De CO2-uitstoot van geneesmiddelen staat in de top drie van grootste vervuilers in de zorg. Een aanzienlijk deel van deze uitstoot is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit zijn inhalatoren die worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD.

Onderzoek

Het Nivel start een onderzoek naar de bereidheid van patiënten en zorgverleners om de impact op het milieu mee te laten wegen in de behandelbeslissing. Zijn zij bereid een ander medicijn te gebruiken als die beter is voor het milieu? Als u zorgverlener of astma- of COPD-patiënt bent, dan kun u meedoen aan het onderzoek.

Inhalatoren

Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen, blijkt uit eerder onderzoek. Naar schatting kan zo’n zeventig procent hiervan vervangen worden voor een milieuvriendelijker type inhalator.

Onder zorgverleners en burgers is er motivatie om te verduurzamen, maar er is behoefte aan kennis en handvatten. Dit onderzoek is een eerste belangrijke stap om het tegemoet komen aan deze wens.

Hoe kijken patiënten en zorgverleners aan tegen het meewegen van milieu-impact in de behandelbeslissing?

We onderzoeken of er verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van dosisaerosolen en welke factoren hierbij een rol spelen. Ook vergelijken we dit met de adviezen in richtlijnen aan huisartsen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de patiënten voor wie gebruik van milieuvriendelijkere typen inhalator tot de mogelijkheden behoort.

Vervolgens hebben we het in groepsgesprekken met astma- en COPD-patiënten en zorgverleners over hun motivatie voor een duurzamere behandeling. We bespreken hoe zij tegen de schonere, alternatieve inhalatoren aankijken en wat er nodig is om over te gaan tot een behandeling die beter is voor het milieu.

Oproep aan patiënten en zorgverleners om mee te doen aan ons onderzoek

Wilt u meedoen aan ons onderzoek? Wij zoeken nog deelnemers. Gebruikt u een inhalator voor astma of COPD, of bent u huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, apotheker of apothekersassistente? Deel uw mening over het belang van duurzaamheid bij het maken van behandelbeslissingen. 

Over het onderzoek

In dit onderzoek maken we gebruik van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast organiseren we focusgroepen om de motivatie van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen.

Met dit onderzoek geeft het Nivel invulling aan de maatschappelijke uitdaging Duurzame gezondheidszorg. Het Nivel beoogt met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons gezondheidszorgsysteem.

Author: NIVEL

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *