Inhalatiecorticosteroïden verlagen mortaliteit bij COPD

By | 15/04/2016

Inhalatiecorticosteroïden (ICS) verlagen de mortaliteit bij COPD-patiënten. Dit concluderen Di Martino et al. op basis van een observationeel onderzoek in Italië. Vooral patiënten met meer frequente exacerbaties hebben baat bij toevoegen van ICS aan de behandeling met langwerkende luchtwegverwijders.

Resultaten
De auteurs includeerden op basis van verzekeringsgegevens 18.615 patiënten die na een ziekenhuisopname voor een COPD-exacerbatie startten met een luchtwegverwijder (6.408 patiënten) of een luchtwegverwijder en een ICS (12.207 patiënten). De patiënten in de combinatiegroep waren jonger, hadden minder ernstige vorm van COPD en leden minder vaak aan bijkomende respiratoire aandoeningen. Hiervoor corrigeerden de auteurs.

In de groep met combinatietherapie was het ongecorrigeerde sterftecijfer 110 per 1.000 patiëntjaren, in de groep met alleen luchtwegverwijders was dit 143 per 1.000 patiëntjaren. Na correctie voor patiëntfactoren was de hazard ratio voor sterfte (HR) 0,83 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,72 tot 0,97). Het effect was groter in de subgroep patiënten die in de maanden voor de ziekenhuisopname al een exacerbatie had doorgemaakt. Bij deze patiënten – met een ernstiger vorm van COPD – was de HR 0,63 (95% BI 0,44 tot 0,90).

Discussie
De auteurs geven als beperking van hun studie aan dat ze niet de beschikking hadden over bijvoorbeeld longfunctie en rookgedrag van de patiënten. Dit kan wel invloed hebben op de mortaliteit. Ook zijn de baseline-karakteristieken van de beide groepen niet vergelijkbaar. Hiervoor corrigeerden de auteurs, waarbij het effect van ICS overeind bleef.

Belang voor de praktijk
De studie laat zien dat ICS een gunstig effect kunnen hebben bij COPD-patiënten met exacerbaties in de voorgeschiedenis. Dit is in lijn met het advies in de NHG-Standaard COPD (2015), die adviseert ICS voor te schrijven aan COPD-patiënten met 2 of meer exacerbaties in het afgelopen jaar.

Belangenverstrengeling
Geen.

Bron
Di Martino M et al. The Effect on Total Mortality of Adding Inhaled Corticosteroids to Long-Acting Bronchodilators for COPD: A Real Practice Analysis in Italy. COPD. 2015:1-12.

Author: MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *