Informatie over zorgaanbieders met financiële problemen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgkantoren over het delen van informatie over zorgaanbieders met financiële problemen.

Afspraken

De belangrijkste afspraak is dat de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden bij een aanbieder in financiële problemen contact opneemt met de NZa. Ook informeren zorgverzekeraars en zorgkantoren de NZa over de eventuele herstelplannen van de zorgaanbieder en de concrete acties die zij gezamenlijk ondernemen om ervoor te zorgen dat de verzekerde zijn zorg kan blijven ontvangen.

Continuïteit van zorg

Met de gezamenlijke afspraken maken we een verbeterslag om te allen tijde de continuïteit van zorg te garanderen. Het delen van deze informatie is onderdeel van de bestaande werkwijze en leggen we met deze afspraken formeel vast. We zorgen ervoor dat we op tijd op de hoogte zijn van risico’s op de continuïteit van zorg. Zo kunnen alle partijen vanuit hun eigen rol de juiste acties ondernemen.

Zorginkoop

Zorgverzekeraars moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Als het risico op een faillissement ontstaat, dan hebben zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afbouw van zorg. Zorgverzekeraars geven aan dat het in de meeste gevallen niet tot een dergelijke situatie komt.

Als een zorgaanbieder in de problemen dreigt te komen werken zorgverzekeraars met de zorgaanbieder samen om tot een herstelplan te komen. Wij werken zo samen aan het gedeelde belang: tijdig passende zorg voor de patiënt.

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *