Informatie over vergoeding medicijnkosten bereikt senioren onvoldoende

“Senioren tasten vaak in het duister als het gaat om de vergoedingen voor – en kosten van – medicijnen,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO op basis van panelonderzoek onder ruim 1600 senioren in samenwerking met apothekerskoepel KNMP en onderzoeksbureau MWM2.

De meeste deelnemers (62%) raadplegen niet hun zorgpolis om te zien of medicijnen vergoed worden. Omdat senioren niet weten dat ze in de polis kunnen zien wat er wordt vergoed, speelt voor de helft (50%) de vergoeding van medicijnen dan ook geen rol bij de keuze voor een zorgverzekeraar. ANBO en KNMP roepen zorgverzekeraars op aan hun verzekerden toegankelijker informatie te verstrekken over polisvoorwaarden en vergoeding.

Medicatiebeoordeling
“Zeven op de tien (67%) deelnemende senioren gebruiken meer dan twee medicijnen. Een vijfde (20%) zelfs vijf of meer medicijnen. De vergoeding van medicijnen zou dan ook een grote rol kunnen spelen in de keuze van verzekeraars. Vanwege het gebruik van zoveel medicijnen is er ook extra noodzaak voor een periodieke medicatiebeoordeling, waarin wordt ingegaan op hoe medicijnen in het dagelijks leven worden gebruikt,” vervolgt Den Haan.

De medicatiebeoordeling is een evaluatie van het medicijngebruik door patiënt, huisarts en apotheker. Omdat senioren vaak meerdere medicijnen van diverse artsen toegeschreven krijgen, loont het enorm om kritisch te kijken naar het gehele medicijngebruik. Er kunnen misschien medicijnen worden geschrapt of in dosering worden verminderd: dat kan kosten besparen en gezondheidsrisico’s beperken. Uiteraard moet bij een medicatiebeoordeling ook het gebruik van zelfzorgmiddelen en vitamines aan de orde komen. KNMP en ANBO schreven hierover onlangs nog een brief aan de Tweede Kamer.

Over dit onderzoek
Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP. Het betreft een online panelonderzoek onder 50-plussers, dat is uitgevoerd van 12 juni tot en met 27 juni 2015.

Het onderzoek is bij MWM2 belegd onder het ANBO-panel, samengesteld op basis van een steekproef onder 50-plussers. De representativiteit wordt gecontroleerd voor de variabelen geslacht, leeftijd en spreiding in het land. Het onderzoek is door 1604 respondenten ingevuld (een responsie van 61,6 %).

Meer informatie
Medicijngebruik: een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *