Informatie over geneesmiddelen in het verkeer bij elkaar

By | 08/12/2016

Voor apothekers is sinds 8 december alle informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen beschikbaar via de online toolkit ‘Rij veilig met medicijnen’. Deze is te vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl en vooral bedoeld voor apothekers, huisartsen, psychologen, bedrijfsartsen en psychiaters. Deze beroepsgroepen komen vaak in aanraking met mensen die rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken.

Het door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelde overzicht bevat richtlijnen, links, filmpjes en animaties. Ook biedt de toolkit informatie over folders, posters en andere uitgaven die zorgverleners in kunnen zetten bij de voorlichting over rijden met medicijnen.

In 2008 ontwikkelde de KNMP adviezen over invloed van specifieke geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Het IVM geeft in opdracht van de ministeries van I&M en VWS landelijk aandacht aan geneesmiddelen in het verkeer, onder meer via de website www.rijveiligmetmedicijnen.nl. In de praktijk blijken echter niet alle weggebruikers deze adviezen over hun geneesmiddelen te ontvangen. Een deel van de mensen gaat de weg op terwijl ze rijgevaarlijke medicijnen gebruikt.

Een aantal producten rondom het thema ‘Geneesmiddelen en verkeer’ wordt herzien. Recent is een vernieuwde versie van de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) Verkeersdeelname uitgekomen. Daarnaast is de folder ‘Is uw medicijn veilig in het verkeer’ geactualiseerd.

Meer informatie
Toolkit ‘Rij veilig met medicijnen’
‘Medicijnen in het verkeer’ op Apotheek.nl
Vernieuwde LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *