Indicatie via code op recept voor hulpmiddelen

By | 27/01/2016

Huisartsen moeten op recepten voor hulpmiddelen de indicatie via een code vermelden. Dit is een nieuwe afspraak in het traject voor administratieve lastenvermindering bij huisartsen, zo meldt de website Hetroergaatom.nl. Apotheken hebben de indicatie op het recept voor bijvoorbeeld dieetproducten, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal nodig om de rechtmatigheid van te leveren zorg te onderbouwen.

In december 2015 werden de concrete afspraken tussen huisartsen en Zorgverzekeraars Nederland over administratieve lastenvermindering bekend. Deze afspraken blijken echter niet altijd goed aan te sluiten bij de contractuele afspraken die individuele zorgverzekeraars met apotheken hebben gemaakt. Apothekers kwamen in de knoop doordat sommige zorgverzekeraars aangaven dat bepaalde informatie, die niet meer werd verstrekt door huisartsen, nodig was om zorg ten laste van de zorgverzekering te brengen. In de meeste gevallen ging het om de indicatie. Zonder duidelijke informatie over de indicatie komen de kosten voor het hulpmiddel voor rekening van de verzekerde. Het vermelden van de indicatiecode op het recept door voorschrijvers moet dit voorkomen.

Aangepaste afspraken
De aangepaste afspraken zijn verwerkt op de website Hetroergaatom.nl (zie punt 2 en 6)

– Het roer gaat om: Bureaucratie administratieve lasten
– het roer gaat om: Lijst Indicatiecode (PDF-bestand)

‘Apothekers niet de dupe’
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) riep haar leden op om contractuele bepalingen met apothekers niet te handhaven waar deze achterhaald zijn door afspraken met huisartsen. Apothekers mogen niet de dupe worden van de administratieve lastenverlichting bij de huisartsen, aldus ZN.

Onderzoek regeldruk
In 2015 heeft de KNMP samen met haar partners ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling onderzoek gedaan naar de regeldruk in de apotheek. In het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ staan 25 knelpunten en ruim 60 oplossingsrichtingen.

Samenhang tussen afspraken
De komende periode blijft de KNMP in gesprek met ZN over hoe de samenhang tussen de verschillende afspraken te waarborgen en de administratieve lasten voor apotheken te verminderen. Niet alleen over de consequenties van Het Roer Gaat Om, maar ook over de onderwerpen in het traject ‘Minder regels, meer zorg’.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *