Indacaterol vermindert de hoest bij COPD-patiënten niet

By | 22/02/2016

Patiënten met COPD ervaren bij het gebruik van indacaterol (Hirobriz®, Onbrez®) wel een verbetering van hun kortademigheid, maar niet van klachten rond hoesten of slijmproductie. Dat concluderen Park et al. op basis van een meta-analyse.

Resultaten
De onderzoekers voegden de resultaten van vijf studies (in totaal 3.547 patiënten) samen, waarbij het effect van indacaterol op dyspneu, hoesten en sputumproductie werd gemeten met deelvragen uit de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). Deze vragen brengen in kaart hoe vaak de patiënt een bepaald symptoom ervaart. Alleen patiënten met symptomen bij aanvang van de studies werden geïncludeerd.

Gebruik van indacaterol 150 mcg leidde significant vaker tot een afname van de frequentie van dyspneuklachten dan gebruik van placebo (relatief risico (RR) op verbetering van de klachten = 1,33; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) = 1,03 tot 1,50). Er was geen significant verschil tussen de frequentie van hoesten of overmatige sputumproductie bij gebruik van indacaterol 150 mcg en bij gebruik van placebo. Tussen indacaterol 300 mcg en placebo trad bij geen van de onderzochte klachten een significant verschil op.

Discussie
De patiënten in de meta-analyse hadden matig tot ernstig COPD. De klachten kunnen verschillen tussen de verschillende stadia van COPD. Patiënten met mild tot matig COPD ervaren meer effect van hoesten en sputumproductie op de kwaliteit van leven dan patiënten met ernstigere vormen van COPD. Een aparte analyse voor patiënten met mild tot matig COPD was niet mogelijk. De registratie en evaluatie van geneesmiddelen voor COPD vindt plaats op basis van longfunctie (dal-FEV1), dyspneuscore (TDI) en ervaren klachten (SGRQ). Hoesten en sputumproductie worden niet apart benoemd als uitkomstmaten. Toch ervaren patiënten deze klachten ook vaak als belastend, zo geven de auteurs aan.

Belang voor de praktijk
De NHG-Standaard COPD (2015) geeft aan dat indacaterol geen meerwaarde heeft boven andere langwerkende luchtwegverwijders. Voor indacaterol hebben we nu inzicht in het effect op hoesten en sputumproductie, voor andere middelen ontbreekt dit inzicht vooralsnog.

Belangenverstrengeling
Een van de auteurs heeft honoraria ontvangen van diverse farmaceutische bedrijven, waaronder van Novartis (de fabrikant van indacaterol).

Bron
Park et al. Effect of indacaterol on cough and phlegm in Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients: a meta-analysis of five randomized controlled trials. J Korean Med Sci. 2015;30(10):1453-8.

Author: MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *