IJzerdextraan en anafylactische reacties

Het gebruik van ijzerdextraan gaat gepaard met een risico op anafylactische reacties en andere overgevoeligheidsreacties. Bij een eerste gebruik moet daarom een testdosis worden gegeven. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) maakte op 16 oktober 2009 melding van anafylactische en anafylactoïde reacties na parenterale toediening van Dexferrum. Dit geneesmiddel bevat ijzerdextraan met een hoog molecuulgewicht. Hierbij waren meldingen van fatale afloop na een probleemloze toediening van een testdosis. Naar aanleiding hiervan is de waarschuwing in de officiële productinformatie aangescherpt.

n Nederland is alleen ijzerdextraan met een laag molecuulgewicht geregistreerd (CosmoFer). De incidentie van het optreden van anafylactische reacties van deze ijzerdextraancomplexen is lager dan bij de hoge molecuulgewichten. Desondanks ontving het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb vier meldingen van anafylactische reactie en twee meldingen van anafylactische shock na toediening van CosmoFer. Bij twee van deze patiënten werd gemeld dat een eerste toediening zonder problemen was verlopen. Deze meldingen kunt u bekijken via de bijwerkingendatabank.

Het volledige bericht van de FDA kunt u hier nalezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *