IGJ vraagt apotheekhoudenden digitale vragenlijst FMD in te vullen

By | 17/02/2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt apotheekhoudenden middels een brief om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen.

Het betreft vragen rondom de voortgang van de invoering van de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) in apotheken. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de stand van zaken van de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen tegen vervalsingen in de distributieketen in Nederland.

Na vragenlijst volgt bezoek IGJ

Na ontvangst van de vragenlijsten, brengt de IGJ een aantal aangekondigde bezoeken aan apotheekhoudenden. De uitkomsten van het onderzoek bij de betreffende apotheken zal de Inspectie op geaggregeerd niveau met betrokkenen en stakeholders delen en publiceren op de IGJ-website.

De resultaten gebruikt de Inspectie tevens om het toezicht rondom de FMD verder vorm te geven. Eerder heeft de KNMP het belang van de FMD bij haar leden onder de aandacht gebracht en aangekondigd dat IGJ zou starten met toezicht richting apotheekhoudenden.

Minder foutmeldingen door gezamenlijke inspanning

De FMD is sinds 9 februari 2019 van kracht. Sindsdien laten, in vergelijking met andere Europese landen, Nederlandse apotheken een bovengemiddeld aantal foutmeldingen bij het scannen van geneesmiddelen zien. Problemen met de scanners en de configuratie van de scanners zijn daarvan voornamelijk de oorzaak.

Het aantal foutmeldingen vermindert allengs als gevolg van gezamenlijke activiteiten door de betrokken partijen. De Stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee apothekers de oorzaken van de foutmeldingen kunnen nagaan.

De gebruikersnaam voor de FMD-tool hebben apothekers eind januari 2020 per brief ontvangen en het wachtwoord begin februari 2020 per email. Met de gebruikersnaam kan men een nieuw wachtwoord aanvragen middels de functie ‘wachtwoord vergeten’. Indien inloggen bij de tool onverhoopt niet lukt, kunnen apothekers contact opnemen met de NMVO (info@NMVO.nl) of de KNMP via fmd@knmp.nl.

Daarnaast heeft de KNMP vorig jaar de veertig apotheken met het grootste aantal foutmeldingen benaderd en hen gewezen op het hoge aantal alerts. Daarna is in het merendeel van deze apotheken het aantal alerts gedaald.

Ook de activiteiten van NedAIS, de organisatie van Nederlandse gebruikersverenigingen van Apotheek Informatie Systemen, zijn onder meer gericht op een goed werkend FMD-systeem halverwege dit jaar.

Bekijk hier het bericht van IGJ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *