IGJ kan apothekers aanspreken bij ter handstellen (hydroxy)chloroquine of ivermectine tegen COVID-19

By | 26/03/2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan apothekers aanspreken op het ter handstellen van (hydroxy)chloroquine of ivermectine tegen COVID-19. Wanneer apothekers recepten voor deze geneesmiddelen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van COVID-19 is, worden zij opgeroepen een melding te doen bij het Meldpunt Zorg van de IGJ. Dat blijkt uit een publicatie van IGJ op haar website.

Chloroquine en hydroxychloroquine

Eerder nam de KNMP al het standpunt in dat openbare apotheken geen chloroquine en hydroxychloroquine moeten afleveren omdat deze middelen zijn bedoeld voor de behandeling tijdens het verblijf in en na ontslag uit het ziekenhuis van coronapatiënten. Diverse publicaties tonen geen klinisch effect aan bij de behandeling met (hydroxy)chloroquine bij COVID-19. Uiteraard is het wel van belang dat openbare apotheken chloroquine of hydroxychloroquine blijven afleveren voor gebruik bij reuma en lupus erythematodes.

In strijd met behandeladviezen

IGJ krijgt nog steeds meldingen dat artsen geneesmiddelen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor COVID-19. Het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen is buiten de richtlijnen om en een risico voor de kwaliteit van zorg, aldus IGJ. De Inspectie gaat daarom artsen bestuurlijk beboeten wanneer zij (hydroxy)chloroquine of ivermectine voorschrijven tegen COVID-19.

Naast (hydroxy)chloroquine en ivermectine worden soms ook andere geneesmiddelen, ondanks niet aangetoonde werkzaamheid, voorgeschreven voor profylaxe of behandeling van COVID-19. Zie hiervoor de categorie vragen ‘Behandeling waarvoor op dit moment onvoldoende bewijs is voor effectiviteit’ in Vragen en antwoorden over het coronavirus.

Documenten

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *