IGJ Circulaire doorleveren met 1 jaar verlengd

By | 27/07/2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Circulaire “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers” met een 1 jaar verlengd. Het beleid blijft daarbij ongewijzigd. De herziene Circulaire gaat in op 22 augustus 2023 en is van kracht tot en met 21 augustus 2024. 

Doorleveren

IGJ heeft de regels voor het collegiaal doorleveren van apotheekbereidingen vastgelegd in de Circulaire “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers”.
Bij de Circulaire behoren:

  • 5 annexen, waarin de voorwaarden zijn uitgewerkt waaronder niet tegen doorleveren wordt opgetreden;
  • een document met veel gestelde vragen en antwoorden;
  • een document met uitgangspunten die de IGJ hanteert bij het toezicht en handhaven op de naleving.

Al deze documenten zijn ongewijzigd gebleven. In de Circulaire zelf is alleen op pagina 3 een wijziging doorgevoerd. Toegevoegd is dat het ministerie van VWS en de IGJ het afgelopen jaar hebben gesproken over de Circulaire in het kader van kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen. Deze partijen hebben afgesproken dat komende periode gewerkt gaat worden aan een beleidsregel die de Circulaire in 2024 zal vervangen. Het ministerie van VWS en de IGJ vinden dat er een wettelijk kader moet zijn voor het doorleveren van eigen bereidingen. Voorts is in de Circulaire opgenomen dat de Europese Commissie op 26 april 2023 voorstellen heeft gepubliceerd voor nieuwe Europese geneesmiddelenwetgeving. En dat het ministerie van VWS en de IGJ zich inzetten om het collegiaal doorleveren van bereidingen juridisch mogelijk te maken.

Consequenties

De herziening betekent geen wijzigingen voor de dagelijkse praktijk. Verleden jaar is de Circulaire ook met een jaar verlengd. Inhoudelijk komt de nu vigerende versie nog steeds overeen met de versie welke in 2019 is gepubliceerd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *