Iconen ondersteunen uitleg aan laaggeletterde patiënt

By | 18/09/2015

De KNMP heeft 24 iconen ontwikkeld waarmee het apotheekteam de uitleg aan laaggeletterde patiënten tijdens het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel kan verduidelijken. De nieuwe iconen zijn samen met andere tools voor laaggeletterden beschikbaar via Apo.nl, een makkelijk te onthouden afkorting van Apotheek.nl.

De tools zijn ontwikkeld in het kader van de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. Met de campagne wil de KNMP goed medicijngebruik door laaggeletterde patiënten bevorderen.

Patiënten die niet goed kunnen lezen en schrijven hebben vaak moeite om de instructies over hun medicijnen te begrijpen. De 24 nieuwe iconen op apo.nl verduidelijken lastige begrippen en geven uitleg over de werking van medicijnen. Er zijn bijvoorbeeld pictogrammen over ‘1, 2 of 3 maal daags’, ‘vermindert uw reactievermogen’ en ‘verlaagt de bloeddruk’. Bij aanklikken van een pictogram verschijnt geschreven en gesproken uitleg.

In het woordenboek worden moeilijke woorden uitgelegd, zoals ‘anticonceptie’, ‘capsules’ en ‘inhaleren’. De uitleg bij elk woord wordt voorgelezen. Daarnaast is aan veel medicijnteksten een uitlegknop toegevoegd. Een stem leest de korte uitleg bij een medicijn dan voor

Voor laaggeletterden
In Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Daarnaast heeft 25% moeite met het lezen en begrijpen van schema’s en formulieren of gezondheidsinformatie zoals bijsluiters.

Laaggeletterden hebben vaak moeite om medicijnuitleg te begrijpen. Dat kan leiden tot therapie-ontrouw en verkeerd geneesmiddelgebruik. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het taboe doorbreken. Het moet gewoon worden voor een patiënt – laaggeletterd of niet – om extra uitleg te vragen wanneer hij deze niet begrijpt.

Wilt u meer weten over laaggeletterdheid en hoe u deze patiënten herkent en helpt?

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *