Huisartsen en patiënten positief over Diabetes Implementatie Traject

Het Diabetes Implementatie Traject (DIT) bestaat 10 jaar en is tot nog toe bijzonder succesvol: op dit moment zijn er zo’n 200 opgeleide DIT-consulenten en hebben rond de 1.500 huisartsenpraktijken het traject doorlopen. Huisartsen en hun patiënten met diabetes type 2 zijn enthousiast over de structuur en over de verbetering van de diabeteszorg die het DIT in de afgelopen tien jaar, in een veranderend zorglandschap, heeft opgeleverd. Het DIT is een methode voor structurering van de eerstelijns diabeteszorg. Het DIT wordt gefaciliteerd en gerealiseerd door Novo Nordisk.

Drijvende kracht achter het DIT is Marjolein van der Leeden. Zij begon met het gestructureerd aanbieden van diabeteszorg bij huisartsenpraktijken in IJsselstein en haar aanpak wierp al vrij snel zijn vruchten af. Dat trok de aandacht van Novo Nordisk, het farmaceutische bedrijf dat wereldwijd actief is in de verbetering van de diabeteszorg. Novo Nordisk vroeg Van der Leeden als pilot project een vergelijkbaar traject op te zetten voor drie andere huisartsenpraktijken in Nederland. De pilot slaagde en Novo Nordisk verbond zich als partner aan het DIT omdat het daarmee een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de verbetering van de diabeteszorg.

Ontwikkeling en verandering

In het begin hielp Van der Leeden zelf huisartsenpraktijken het Diabetes Implementatie Traject uit te voeren. Vervolgens kwamen er steeds meer aanvragen van transmurale projecten en werd het noodzakelijk om de structuur van het DIT te standaardiseren en DIT-consulenten op te leiden.

Sinds het begin van het DIT is er veel veranderd in de eerstelijnszorg. Met de komst van de NHG prestatie-indicatoren, de marktwerking en zorggroepen veranderde ook het DIT. Waar het traject in het begin vooral ondersteuning bood bij organisatie van diabetesspreekuren, ligt tegenwoordig ook de focus op het transparant maken van de zorg. Omdat de zorggroep de afspraken maakt met de zorgverzekering, wordt tegenwoordig ook vanuit de zorggroep het DIT geïmplementeerd. “Maar wij blijven ondersteuning op maat bieden aan de huisartsenpraktijken”, zegt Van der Leeden. In de basis van het DIT is er volgens de bedenkster dan ook niets veranderd: “De basismethodiek is na tien jaar identiek. Het verschil ligt erin dat we nu dieper ingaan op de wensen en behoefte van de individuele praktijk, passend bij de afspraken gemaakt met de zorggroep en zorgverzekeraar.”

DIT in de huisartsenpraktijk
De huisartsenpraktijk van dokter G. Ploos van Amstel uit Wijk bij Duurstede was tien jaar geleden een van de eerste drie praktijken waar het traject geïmplementeerd werd. Ploos van Amstel: “Het DIT had direct een grote impact op onze praktijk. Voorheen was de diabeteszorg in de praktijk ongestructureerd. Toen Marjolein van der Leeden kwam, werd de zorg structureel. Mensen met diabetes type 2 komen vanaf de diagnose of aanmelding direct in een gestructureerd volg- en behandelsysteem terecht, waarin de te volgen stappen en de bezoekfrequentie nauwkeurig zijn vastgelegd. De assistenten in de praktijk hebben cursussen gevolgd om het DIT goed te volgen. Het lijkt ook een gunstige invloed op het verloop van de diabetes te hebben. Ik zie de waarden verbeteren en ik weet bijna zeker dat de gestructureerde aanpak, waarbij de patiënt ook in de discipline meegaat, daaraan bijdraagt.”

Huisarts Ploos van Amstel maakt deel uit van de praktijkgroep Karel de Grote in Wijk bij Duurstede. Alle praktijken daarbinnen maken gebruik van het DIT. Ploos van Amstel heeft in zijn praktijk het aantal mensen met diabetes flink zien stijgen. “In het begin waren het er 80 en vrij snel steeg dat naar zo’n 120. Nu zijn het er ongeveer 160. Nieuwe patiënten gaan direct mee in het systeem en dat werkt vlekkeloos. Ook de verzekeraars zien de resultaten en herkennen de waarde van het DIT. De structuur en de logische opeenvolging van handelingen levert een enorme verbetering van de diabeteszorg voor onze patiënten op. Als Marjolein van der Leeden het DIT niet had ontwikkeld, hadden wij dat zelf moeten doen, maar dat had veel moeite gekost. Het traject is in de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd: de basis is hetzelfde gebleven. Dat toont ook aan dat het werkt. Binnen onze praktijk zit het bij de artsen en de assistenten volledig in het systeem”, aldus Ploos van Amstel.

Landelijk succes

Tien jaar na de start van het DIT is het een basismethodiek geworden die ingezet kan worden als verbeterplan binnen de NHG praktijkaccreditatie. Marjolein van der Leeden, die tegenwoordig fulltime met het DIT bezig is en onder de consulenten bekend staat als Moeder DIT, is erg trots op het succes. “Door de zorg transparant te maken en te structureren, biedt het DIT inzicht in waar ondersteuning wenselijk is. Het is een waardevolle aanvulling binnen de praktijk.” Belangrijk aspect is de coaching van de DIT-consulenten. Nadat de implementatie is afgerond, krijgt de praktijk een DIT-certificaat. Vervolgens wordt de kwaliteit gewaarborgd door de jaarlijkse of tweejaarlijkse onderhoudsconsulten middels een gestandaardiseerde audit.

Het succes van deze basismethodiek verspreidt zich, want het blijkt niet alleen toepasbaar op de diabeteszorg. Het implementatietraject is een methodiek die binnen praktijken toepasbaar is voor de behandeling van elke chronische aandoening. Op dit moment is het principe vertaald naar de eerstelijnszorg voor mensen met COPD/Astma (CIT) en mensen met cardiovasculaire aandoeningen (CRIT). En als het aan Van der Leeden ligt, houdt het daar niet op. “De basisstappen zijn op vele vormen van eerstelijnszorg toe te passen. Zeker in deze tijd van vergrijzing, zou het volgens mij erg goed kunnen werken voor de ouderenzorg.”

Het DIT maakt deel uit van een breed aanbod van diensten en producten die Novo Nordisk in het kader van haar ‘Changing Diabetes’-programma biedt aan zorggroepen en huisartsenpraktijken ter ondersteuning van de implementatie van de zorgstandaard. De zorgstandaard verzekert mensen met diabetes type 2 van optimale zorg en verbetert zo hun kwaliteit van leven.

Over Changing Diabetes

Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl

Over Novo Nordisk

Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met 87 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 29.300 medewerkers in dienst in 76 landen en brengt haar producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de NASDAQ OMX Kopenhagen onder het symbool Novo-B. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft zo’n 150 medewerkers. Novo Nordisk neemt dit jaar de 5e plek van de Great Place to Work lijst in. Ze behoort daarmee tot de beste werkgevers van Nederland in 2010.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *