HPV-vaccinatie effectief bij vrouwen tot 45 jaar

Bij vrouwen die niet geïnfecteerd zijn met het humaan papillomavirus (HPV) is het quadrivalente HPV-vaccin zeer effectief (91 procent). Dit blijkt uit een studie onder vrouwen in de leeftijd van 24 tot 45 jaar, waarvan de resultaten deze week in de Lancet worden gepubliceerd.

Bijna vierduizend vrouwen ontvingen het quadrivalente HPV-vaccin (HPV6, 11, 16, 18) of een placebo. In de groep vrouwen die geen HPV-infectie hadden gedurende de eerste zeven maanden van de studie en het volledige vaccinatieschema gevolgd hadden, kwamen bij de HPV-gevaccineerde vrouwen (n=1615) slechts vier HPV-infecties voor.

In de placebogroep (n=1607) vonden 41 infecties plaats met één van de vier HPV-typen. Als alle vrouwen in de analyse mee werden genomen (dus ook de vrouwen die al een HPV-infectie hadden en vrouwen die niet alle vaccins ontvingen) verlaagde de effectiviteit van het vaccin naar 31 procent. De onderzoekers verwachten dat dit percentage nog toeneemt naarmate de follow up van de vrouwen langer duurt.

3 thoughts on “HPV-vaccinatie effectief bij vrouwen tot 45 jaar

  1. Willeke Janssen

    Het is een verheugend bericht, tenminste….als het inderdaad zo is dat de HPV-infectie een voorstadium is van Cervixcarcinoom. Daar zijn wat aanwijzingen voor,maar het is nog steeds niet bewezen. Verder geldt dat de vrouwen in de proefgroep niet geinfecteerd waren, dus zoek die met een lantarentje, volgens andere berichten schijnen een stel babies al geinfecteerd te zijn, om reden waarvan men babies wil gaan vaccineren. Bovendien is het niet zeker dat andere HPV-stammen, bijvoorbeeld die welke in andere landen eveneens cervixcarcinoom veroorzakers zijn, de opengevallen niche (in plaats van de twee in het vaccin betrokken typen) zullen innemen. Ten leste stelt het onderzoek van D. Harper in The Lancet dat het vooral gaat om de groep die nog niet in de massavaccinatie is betrokken GESTELD DAT HET VACCIN INDERDAAD LEVENSLANG WERKT, STEL DAT HET MAAR VIJFTIEN JAAR WERKT DAN MOET ER CONSEQUENT VANAF HET 25E JAAR WEER WORDEN GEVACCINEERD(einde citaat). Als we al deze gegevens tezamen nemen roept de publicatie in The Lancet eerder nieuwe vragen op en is er allerminst reden voor een soort hoerastemming. Sterker nog, dan bevestigt die conclusie nog eens een aantal feiten die door de autoriteiten steeds maar als “indianenverhalen” werden afgedaan! Of is The Lancet ook al alternatief?

  2. Anton van Walstijn

    Wat wordt hier met effectief bedoeld? Hoe lang werden de vrouwen gecontroleerd? Bij hoeveel werd inderdaad baarmoederhalskanker voorkomen? Tot nu toe gaat het altijd om veronderstellingen en nooit om bewijs. Het vaccin verkeert nog steeds in de proef-fase; het eindrapport verschijnt pas in september 2009. Wij worden dus onbehoorlijk voor de gek gehouden. Al deze berichten zijn erop gericht om steeds meer mensen te kunnen vaccineren. Er werd al voorgesteld om baby’s en jongens in te enten. Nog even en de totale bevolking is doelgroep.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *