Hoorzitting Similisan producten

Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) organiseert op 1 oktober 2009 van 12.30 uur tot 13.30 uur een hoorzitting. De hoorzitting vindt plaats naar aanleiding van het bezwaar van OTC Pharma Nederland B.V. (hierna OTC Pharma) tegen het besluit van het College om aanvragen tot inschrijving in het register voor homeopathisch farmaceutisch producten te weigeren. Het gaat daarbij om 16 Similasan producten.

Tijdens de hoorzitting kunnen OTC Pharma en andere belanghebbenden hun zienswijze bekend maken. Het bezwaarschrift met bijbehorende stukken liggen vanaf 18 september 2009 tussen 09.30 en 16.30 uur ter inzage bij het CBG aan de Kalvermarkt 53 in Den Haag. Het CBG stelt het op prijs als een eventueel bezoek voorafgaand wordt gemeld via telefoonnummer 070 356 7485.

De bezwaarschriftencommissie van het CBG brengt naar aanleiding van de aangevoerde bezwaren en zienswijzen advies uit aan het College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *