Hoorzitting herindeling afleverstatus NSAID’s en acetylsalicylzuurbevattende producten

Op dinsdag 20 april 2010 wordt om 09.30 uur een hoorzitting gehouden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De hoorzitting vindt plaats naar aanleiding van het bezwaar tegen besluiten van het College over de herindeling van de afleverstatus van NSAID’s en acetylsalicylzuurbevattende producten.

De hoorzitting is in twee delen opgesplitst:

  1. Gedurende de ochtend – van 09:30 tot 12:30 uur – worden de belanghebbenden in elkaars aanwezigheid gehoord. Voor de mondelinge toelichting is per belanghebbende maximaal 20 minuten spreektijd beschikbaar.
  2. Gedurende de middag – van 13:30 tot 15.30 uur – wordt een aantal belanghebbenden met toepassing van artikel 7:6 lid 2 Awb afzonderlijk gehoord.

De hoorzitting vindt plaats in de St. Joris Doelen Zaal aan de Lange Houtstraat 2 te Den Haag. De hoorzitting wordt geleid door de bezwaarschriftencommissie van het CBG die als volgt is samengesteld: Prof. dr. G.J. Mulder (voorzitter), Prof. dr. H. Schellekens, Mr. D.S. Slijkerman, en Drs. F.W. Weijers.

De bezwaarschriften en alle verdere op de zaak betrekking hebbende stukken, met uitzondering van die gegevens die het College als vertrouwelijk heeft aangemerkt, worden vanaf 12 april 2010 voor belanghebbenden ter inzage gelegd bij het College (Kalvermarkt 53, Den Haag). Inzage is mogelijk tussen 10:00 en 17:00 uur en dient van te voren te worden gemeld bij het secretariaat van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, mevrouw D. de Ruiter (telefoonnummer 070 – 356 7400).

Belanghebbenden kunnen tot 9 april 2010 nadere stukken indienen bij het secretariaat van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het CBG, ter attentie van mevrouw D. de Ruiter, Postbus 16229, 2500 BE Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *