Hoger beroep kort geding uitspraak

Biofarmaceutische onderneming Fornix BioSciences N.V. (NYSE Euronext Amsterdam: AFORBI) maakt bekend dat de Staat der Nederlanden hoger beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag van 29 juni jl. in het kort geding tussen Fornix’ Allergiedivisie Artu Biologicals Europe B.V. en de Staat der Nederlanden. Het kort geding had betrekking op de voortzetting van de vergoeding van de allergeenproducten Oralgen® Graspollen en Oralgen® Boompollen (“Oralgen® Pollen”) alsmede van Oralgen® Mijten.

De voorzieningenrechter te Den Haag stelde in zijn vonnis Artu in het gelijk en oordeelde dat patiënten aanspraak kunnen blijven maken op vergoeding van deze producten, totdat onherroepelijk op de registratieaanvragen voor die producten en de kort daaropvolgende aanvragen tot opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is beslist.

Het thans door de Staat ingestelde hoger beroep in deze zaak zal ter zitting dienen op 13 augustus 2009 bij het Gerechtshof in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *