Hoge concentraties chemicaliën alleen nog voor particulier met vergunning

By | 07/07/2016

Apothekers mogen bepaalde producten met een hoge concentratie chemicaliën alleen nog verkopen aan particulieren die in het bezit zijn van een vergunning. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet precursoren voor explosieven.

Een aantal producten met chemicaliën kan, met de beschikbare informatie op internet, worden gebruikt om explosieven mee te maken. Particulieren mogen daarom onderstaande stoffen in concentraties boven de grenswaarde sinds 1 juni 2016 niet zonder vergunning in bezit hebben, gebruiken of importeren. De apotheker moet zich ervan vergewissen dat de particulier die deze stoffen wil kopen, een vergunning heeft.

Een vergunning kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze toetst waar het product voor nodig is, en of er voor deze toepassing geen alternatieve middelen bestaan.

grenswaarden-chemicalien

Verkopers van chemicaliën zijn daarnaast verplicht om verdachte transacties van chemische stoffen te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Chemicaliën die onder deze meldplicht vallen zijn behalve bovengenoemde stoffen: aceton, hexamine, zwavelzuur en een aantal nitraatzouten.

Meer informatie
LNA-procedure Leveren van farmaceutische grondstoffen en chemicaliën aan cliënten – via de KNMP Kennisbank onder ‘Productzorg’

Folder ‘Uw waakzaamheid maakt het verschil

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *