Het positieve effect van klinische beslisregels getoond op het moment van voorschrijven

Medicatiebewaking is een essentieel onderdeel van veilig elektronisch voorschrijven. De meeste elektronische voorschrijfsystemen tonen medicatiebewakingssignalen afkomstig uit de G-Standaard.

Het nadeel van de huidige medicatiebewaking is dat deze een lage specificiteit heeft. De signalen wijzen op een mogelijke fout, maar veel signalen die worden getoond zijn met name in een ziekenhuis niet klinisch relevant.

Daarnaast worden een aantal zaken niet meegenomen in de medicatiebewaking, zoals het tijdig aanvragen van laboratoriumonderzoek en het zo nodig aanpassen van de medicatie op basis van deze resultaten.

Ziekenhuis- en apotheekinformatiesystemen

De huidige ziekenhuis- en apotheekinformatiesystemen kunnen ondersteunen bij het nemen van de juiste klinische beslissingen, zogenaamde clinical decision support systems (CDSS’s).

Door gebruik te maken van aanvullende informatie bij het medicatiegebruik – zoals patiëntkenmerken en laboratoriumuitslagen – kunnen meer gepersonaliseerde signalen gegenereerd worden en hoeven voor de patiënt niet-relevante signalen door het systeem niet getoond te worden.

Enkele overzichtsartikelen laten zien dat beslisondersteuning een positief effect kan hebben op het verminderen van medicatiefouten, hoewel onderzoeken naar de effecten op harde uitkomsten ontbreken.

Lees verder op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.


Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *