Het LACA: We gaan door!

Op dit moment vormen vrijwel alle apothekers in Nederland samen het LACA omdat iedereen in actie is gekomen. LACA is spreekbuis voor de apothekers van NU. We zijn begonnen met actie voeren op 8 oktober, maar zijn er nog lang niet.

STAND VAN ZAKEN:

? Massaal hebben apotheken de contracten opgezegd – De voorwaarden zijn niet meer te rijmen met ons farmaceutisch geweten!
? De contracten die verzekeraars aanbieden zijn inhoudelijk nog niet veranderd.
? Het tarief over 2009 is veel te laag vastgesteld.
? Het tarief over 2010 is nog niet bekend, maar we hebben weinig hoop op een werkelijk kostendekkend tarief.
? De overheid heeft slechts enkele vage toezeggingen gedaan.

Kortom: de situatie voor de apotheken is niets gewijzigd ten opzichte van 2 maanden geleden.
Wel wordt de druk verder opgevoerd door de machtige partijen in onze markt:

? Overheid doet vage toezeggingen maar blijft de andere kant opkijken.
? Verzekeraars melden dat 50% van de apotheken ook voldoende is.
? Groothandelaren tonen zich plots erg gecharmeerd van het pakjesmodel.

Je zou als apotheker bijna vergeten dat WIJ het FARMACEUTISCH GEWETEN van de kolom zijn.
Datzelfde farmaceutisch geweten heeft ons massaal aan de noodrem doen trekken.
Wanneer de apotheken nu alsnog kiezen voor niet-kostendekkende overeenkomsten, dan betekent dat het einde van onze hoogwaardige farmaceutische zorg. We hebben in Nederland immers de BESTE farmaceutische zorg te wereld! Als zorgprofessionals moeten we dit veilig stellen en dat gaan we ook doen!

HOE NU VERDER?
We bereiden ons massaal voor op een contractloze situatie per 1 januari 2010.
Die situatie betekent overlast voor alle partijen: de patiënten, de apotheken en de verzekeraars
Echter: de Nederlandse apotheken staan met de rug tegen de muur. In deze situatie wil geen van de partijen belanden. De apotheken van Nederland zullen er alles aan doen om dit te voorkomen – mits onder fatsoenlijke voorwaarden.

VERVOLGACTIES
Vervolgacties zijn absoluut noodzakelijk om partijen aan tafel te krijgen en daadwerkelijk in gesprek te raken om tot een bestendige oplossing te komen.
LACA bereidt dan ook op vervolgacties op korte termijn voor.

Heb je ideeën, opmerkingen, verbeteringen, aanpassingen, mail ze naar laca@ezorg.nl
Laat vooral ook je creatieve kant werken, actie-ideeën in elke gradatie zijn welkom, wel- of niet-publieksvriendelijk. Ook nodigen we je uit creatief na te denken over een goede serieuze oplossing om uit deze impasse te komen.

Heropzetten LACA
Om genoeg reikwijdte te hebben zijn LACA-contactpersonen benaderd in elk departement.
Voorlopig doen Herbert Klaij (Apotheek Rhoon), René Veldmeijer (Apotheek Ouderkerk), Timon den Hertog en Charlotte Mallee (Apotheken Alblasserdam) de coördinatie.

2 thoughts on “Het LACA: We gaan door!

 1. leek

  Even reageren op één van de vraagtekens.

  ? Groothandelaren tonen zich plots erg gecharmeerd van het pakjesmodel.

  Naar mijn idee helpt het pakjesmodel de groothandels weer in het zadel. Door de ondoorzichtigheid van dit model valt er voor deze heren weer iets te halen. Zeg maar dat de afspraken over de pakjesprijs tussen groothandel en generiek leverancier bij mij het zelfde gevoel oproepen als de onderhandse aanbesteding van UVIT.

  Waar blijft de marge/lucht?

 2. apotheker

  jammer alleen van dat besluit van de NZa…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *