Het Grote Zorgdebat 2023 tussen kandidaat-Kamerleden: meld je nu aan

By | 13/10/2023

Wat zijn de ideeën van politieke partijen voor de toekomst van de zorg? Kandidaat-Tweede Kamerleden gaan op maandagavond 13 november in het Beatrixtheater in de Koninklijke Jaarbeurs in debat over preventie, passende zorg, vergrijzing en de arbeidsmarkt. De KNMP is één van de medeorganisatoren van Het Grote Zorgdebat. Apothekers kunnen het debat live in het theater, of via de digitale livestream, volgen. 

Tweede Kamerverkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de KNMP politieke partijen gevraagd om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut.

Zo pleit de apothekersorganisatie voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Ook wordt gevraagd om een herinrichting van de bekostiging van de apotheek die meer recht doet aan de farmaceutische zorgverlening.

Daarnaast richt de apothekersorganisatie haar pijlen op een duurzaam, toekomstbestendig verzekerd geneesmiddelenpakket, en het optimaliseren van de gegevensuitwisseling in de zorg.

Inmiddels zijn er diverse verkiezingsprogramma’s verschenen. Verschillende politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de geneesmiddelentekorten, het preferentiebeleid van zorgverzekeraars, en het verminderen van administratieve lasten.

Debat

Het debat wordt door een breed scala aan landelijke zorgpartijen georganiseerd. De KNMP organiseert deze avond samen met ActiZ, Artsenfederatie KNMG, de Nederlandse ggz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KNGF, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NFU, NVM-mondhygiënisten, NVO, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, V&VN, VGN en Zorgverzekeraars Nederland.

Aanmelden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *