Het Geneesmiddelenbulletin wordt niet meer gedrukt

De papieren edities van het oktober-, november- en decembernummer van het Geneesmiddelenbulletin zullen niet worden meegestuurd met Medisch Contact en Pharmaceutisch Weekblad. De maandelijkse uitgave zal uiteraard, zoals gebruikelijk, wel op de website worden gepubliceerd.

De achtergrond hiervan is dat de kosten van de verhoging van de oplage van het bulletin, nu alle medisch-specialisten het bulletin ook ontvangen, geheel voor rekening van het Geneesmiddelenbulletin komen. Het Geneesmiddelenbulletin dient de druk- en verspreidingskosten zelf te betalen zonder dat er hogere inkomsten uit abonnementen of subsidies tegenover staan.

Het ministerie van VWS wil de extra druk- en verspreidingskosten van het bulletin niet betalen. De oplage bedraagt maandelijks ruim 53.000 exemplaren. De kosten van het distribueren van het bulletin naar de leden van de KNMG en de KNMP bedragen gemiddeld circa 10 eurocent per maand per persoon en iets meer dan €1 per jaar per persoon.

Het ministerie van VWS geeft aan dat het rationele farmacotherapie wil bevorderen en geeft subsidie aan diverse instellingen. In totaal ontvangt het Geneesmiddelenbulletin jaarlijks circa € 475.000 aan subsidie. Daarmee kan een redactiebureau met 2,2 fte worden onderhouden, alsmede de website en de papieren editie. Het bulletin verzorgt hiermee hoogwaardige informatie over geneesmiddelen voor een minimaal bedrag, aangezien het merendeel van de betrokkenen bij het bulletin enthousiaste en deskundige vrijwilligers zijn die slechts een beperkte onkostenvergoeding ontvangen. Maar deze subsidie is thans niet meer toereikend.

De onafhankelijke en kritische informatie stelt zorgverleners in staat om tegenwicht te bieden aan de zin en onzin die wordt gepresenteerd en gepubliceerd, zoals via de marketing van de farmaceutische industrie, en draagt bij aan de kwaliteit van rationele farmacotherapie. Op basis van onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde bronnen wijst het Geneesmiddelenbulletin artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn, de weg in het woud van voornamelijk commercieel gekleurde geneesmiddeleninformatie. Het budget hiervoor van het Geneesmiddelenbulletin in vergelijking met dat van de farmaceutische industrie is lachwekkend.

Sinds enkele jaren schenkt het bulletin ook aandacht aan medische hulpmiddelen, overigens met instemming van het ministerie van VWS. Men stelt hier echter geen geld voor ter beschikking.
Op 30 juni 2016 vierde het Geneesmiddelenbulletin zijn 50ste verjaardag met een symposium ’Wetenschap en economie’, betaald door deelnemers en een schenking. De vele positieve reacties toonden weer eens het bestaansrecht van het bulletin.

Wij zijn overigens verheugd u te kunnen melden dat de Gebu-app inmiddels kan worden gedownload [ Google PlayApp Store ] . Vooruitlopend op verdere digitale ontwikkelingen zal het Geneesmiddelenbulletin ook een Nieuwsbrief gaan uitbrengen. Via deze link kunt u aangegeven dat u deze nieuwsbrief wilt ontvangen: http://geneesmiddelenbulletin.com/aanmeldformulier-nieuwsbrief/

Het Geneesmiddelenbulletin hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de ongebruikelijke, onwenselijke maar (blijkbaar) onvermijdelijke gang van zaken.

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *