Het effect van medicatieverificatie bij poliklinische internegeneeskundepatiënten

Incomplete medicatieoverdracht kan resulteren in discontinuïteit in de gezondheidszorg. Discrepanties tussen het actuele medicatiegebruik van de patiënt en het gedocumenteerde medicatiegebruik door de zorgverlener zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Ashjian et al. tonen aan dat 88% van de poliklinische patiënten één of meerdere discrepanties heeft. Deze discrepanties kunnen leiden tot voorkombare risico’s in ernstige gevallen leidend tot ziekenhuisopnames.

Medicatieverificatie

Verschillende internationale richtlijnen bevelen de implementatie van medicatieverificatie aan. Medicatieverificatie wordt gedefinieerd als: het proces van het opstellen van het meest accurate medicatieoverzicht van de patiënt en het gebruik van dit overzicht voor een correcte medicatieverstrekking in de gehele gezondheidszorg. Medicatieverificatie is in Nederland beperkt geïmplementeerd in de poliklinische setting.

Poliklinische patiënten

In de literatuur is er veel onderzoek gedaan naar medicatieverificatie in het ziekenhuis. Ook in de poliklinische setting kan medicatieverificatie onbedoelde discrepanties reduceren bij 14-98% van de patiënten. Bij poliklinische patiënten kunnen wellicht meer onbedoelde discrepanties optreden, omdat er minder tijd beschikbaar is om de medicatie te verifiëren met de patiënt. In theorie zou medicatieverificatie door de apotheek, de arts tijd kunnen besparen tijdens het consult. Deze tijd zou de arts kunnen besteden aan informatie over wijzigingen in de medicatie en over goed geneesmiddelengebruik.

Doel van de studie

Het doel van deze studie is het effect van medicatieverificatie op het aantal onbedoelde discrepanties tussen actueel en gedocumenteerd medicatiegebruik te bepalen bij poliklinische patiënten op de polikliniek interne geneeskunde. Daarnaast wordt gekeken naar de tijdsinvestering van de arts om medicatiegerelateerde onderwerpen te bespreken tijdens het consult. Tot slot wordt de kennis van medicatiewijzigingen door de patiënt en de patiënttevredenheid geëvalueerd.

Studie

Lees verder over deze studie op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *