Herziene richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

By | 06/10/2023

De multidisciplinaire richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien. De KNMP maakt deel uit van de richtlijnwerkgroep voor de herziening van deze richtlijn. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals, patiënten en naasten. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) ziet in de herziene richtlijn kansen voor de openbaar apotheker in de regionale samenwerking.

Wijzigingen in de richtlijn

De belangrijkste wijzigingen in de richtlijn zijn:

  • de herziene richtlijn is evidence-based;
  • de richtlijn focust zich specifiek op een levensverwachting korter dan drie maanden inclusief de stervensfase in plaats van op de hele palliatieve fase;
  • in de richtlijn staan uitgebreide aanbevelingen voor behandeling van oorzaken van slaapproblemen, waarbij aandacht is voor lichamelijke factoren inclusief middelengebruik, psychische factoren, existentiële factoren en externe factoren;
  • aanpassingen in medicatieadviezen en doseringen;
  • er is een advies toegevoegd wanneer je de effectiviteit van de behandeling evalueert.

Belangrijke aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen voor de farmacotherapeutische zorg zijn:

  • proberen om de slaapproblemen eerst psychosociaal te behandelen en de oorzaak ervan aan te pakken.
  • behandeling met medicijnen is tweede keus. Kies zo mogelijk medicatie die geschikt is als een patiënt het belangrijk vindt om heldere momenten te hebben.

In de richtlijn wordt expliciete aandacht besteed aan de plek van midazolam en aan subcutane of oromucosale toediening als het toedienen van medicatie via de mond niet mogelijk is.

Kansen voor de apotheker

Het WSO-bestuur ziet met de herziening van deze richtlijn kansen voor de apotheker in de regionale samenwerking. Zo kunnen apothekers met andere zorgverleners, bijvoorbeeld in een FTO, de volgende zaken bespreken:

  • de rol van de apotheker bij palliatieve patiënten (medicatiebewaking, instructie rondom het gebruik van geneesmiddelen, meedenken over geschikte toedieningsvormen, bijzondere bereidingen);
  • het belang van de apotheker om te weten dat de patiënt palliatief is, zodat hij zijn medicatiebewaking en consult of uitgifte-informatie hierop kan aanpassen.

Meer informatie

In de app PalliArts voor Android en iOS zijn samenvattingen van de richtlijnen te vinden. Informatie voor patiënten is beschikbaar op Apotheek.nl en op Palliaweb.nl.

Bekijk de herziene richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *