Herregistratieplicht voor apothekers in BIG-register hervat

By | 31/03/2022

De herregistratieverplichting voor alle BIG-beroepsbeoefenaren wordt hervat. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (VWS) aan de Tweede Kamer in een stand van zakenbrief over het coronavirus.

BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie uitstel van toepassing is, waaronder apothekers, dienen zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 te herregistreren. De herregistratieverplichting werd in maart 2020 uitgesteld in verband met de coronapandemie.

Apothekers

Apothekers die te maken hebben met uitstel van de uiterste herregistratiedatum hebben tot 1 januari 2023 de tijd voor het aanvragen van herregistratie. Tot deze datum wordt de registratie in het BIG-register niet doorgehaald.

Apothekers ontvangen eind april 2022 een persoonlijke e-mail van het CIBG met informatie over wat het opstarten van de herregistratieplicht betekent, de te kiezen werkervaringstermijnen en overige instructies. Ook wordt hierin aangegeven wanneer het aanvragen van herregistratie weer mogelijk is. Vervolgens ontvangen apothekers in mei 2022 per post en in het digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ de formele oproepbrief.

Dit bericht is alleen van belang voor apothekers die niet in een specialistenregister staan ingeschreven. Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers hebben in april 2020 verlenging van hun herregistratieperiode gekregen; voor hen verandert er nu niets.

Bij eventuele onduidelijkheid kunnen zij voor informatie over hun herregistratie terecht bij de Specialisten Registratie Commissie (SRC).

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *