Herregistratie nog steeds uitgesteld

By | 26/11/2021

In verband met de coronacrisis heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.

Dit betekent in het kort het volgende voor apothekers die NIET in een specialistenregister (openbaar apothekers of ziekenhuisapothekers) zijn ingeschreven:

  • Uw registratie in het BIG-register wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt;
  • Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt;
  • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. Mocht u dat toch graag willen doen, bijvoorbeeld als u of uw werkgever dat wenst, dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor gebruik maken van een papieren formulier. Wilt u dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn.


Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht van het CIBG. U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de  website van het CIBG: Uitstel herregistratie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *