Herevaluatie cardiovasculair risico NSAID’s

De laatste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de cardiovasculaire risico’s bij het gebruik van NSAID’s zijn in lijn met eerdere conclusies. Diclofenac heeft in vergelijking tot andere veel gebruikte NSAID’s (ibuprofen, naproxen) een licht ongunstiger cardiovasculair risicoprofiel.

Dit concludeert de CHMP, het wetenschappelijke comité van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vertegenwoordigd is.

Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), waar ook het Nederlandse CBG in is vertegenwoordigd, zal binnenkort beoordelen of de productinformatie van diclofenac verder moet worden aangescherpt.

Patiënten en voorschrijvers kunnen NSAID’s blijven gebruiken volgens de voorschriften zoals die vermeld staan in de huidige productinformatie en bijsluiter. Voorschrijvers wordt geadviseerd om bij de behandeling rekening te houden met de bekende cardiovasculaire en andere risico’s van NSAID’s. Alle NSAID’s dienen – in lijn met het huidige advies – met de laagst mogelijke dosering gebruikt te worden, voor een zo kort mogelijke periode.

Diclofenac behoort tot de geneesmiddelengroep NSAID’s. Diclofenac heeft een ontstekingsremmende, koortswerende en pijnstillende werking. Diclofenac kan dan ook worden gebruikt als pijnstiller en ontstekingsremmer. In 2009 heeft het CBG bepaald dat diclofenac 25 mg voor de zelfzorg alleen verkrijgbaar is in de apotheek. Voor hogere sterktes is tussenkomst van een arts noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *