Hartfalen geen contra-indicatie DPP-4-remmers

By | 03/02/2016

Er is onvoldoende bewijs om hartfalen als contra-indicatie van dipeptidylpeptidase-4-remmers (DPP-4-remmers) te beschouwen. Dat concludeert het Geneesmiddelen Informatie Centrum (GIC) in de G-Standaard contra-indicaties aandoeningen. De G-Standaard is ingebouwd in diverse huisartseninformatiesystemen (HISsen) en apotheekinformatiesystemen (AISsen) en vormt de basis voor medicatiebewakingssignalen.

Verhoogd risico
Hartfalen is in de productinformatie van saxagliptine (Onglyza®) opgenomen als contra-indicatie. Directe aanleiding hiertoe vormde de SAVOR-TIMI 53-studie (zie ook het nieuwsbericht van januari 2015), waarin een verhoogd risico op ziekenhuisopnames door hartfalen werd aangetoond. Het GIC concludeert echter dat er op dit moment onvoldoende bewijs om een bewakingssignaal voor hartfalen noodzakelijk te maken. Het verhoogde risico uit de SAVOR-TIMI 53-studie, wordt niet bevestigd in een tweede studie. Ook is er geen duidelijk mechanisme aan te wijzen. De meta-analyses die een verhoogd risico aantonen, zijn met name gebaseerd op de SAVOR-TIMI 53-studie, en voegen daarom niets toe aan de bewijslast. Ook voor de andere DPP-4-remmers is er geen eenduidig bewijs.

Belang voor de praktijk
Huisartsen en apothekers die met de G-Standaard contra-indicaties aandoeningen werken, zullen geen medicatiebewakingssignaal krijgen bij patiënten met hartfalen en een DPP-4-remmer. Alert blijven op een mogelijke verergering van hartfalen is daardoor uiteraard niet minder belangrijk. Bijwerkingen van geneesmiddelen kunt u melden bij bijwerkingencentrum Lareb.

Bron
GIC/KNMP. Contra-indicaties aandoeningen. Hartfalen: dipeptidylpeptidase-4-remmers.

Author: MedicijnBalans

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt een meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Met het programma MedicijnBalans wil het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de discussie over de meerwaarde van deze middelen voeren. MedicijnBalans biedt daarom feitelijke en actuele informatie en een interactief discussieplatform over nieuwe geneesmiddelen voor zorgprofessionals. Het doel: artsen helpen een onderbouwde keuze te maken voor een nieuw geneesmiddel en hen stimuleren deze middelen doelmatig voor te schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *