Handelwijze Multatuli-apotheek onverantwoord

Vandaag stond in de Volkskrant het artikel “Dokteronline, voor al uw pillen” waarin wordt ingegaan op de handelwijze van de Multatuli-apotheek.

Via internet verkoopt Dokteronline geneesmiddelen waarvoor een recept vereist is. Dit recept wordt verstrekt door een onbekende buitenlandse arts, die de medische geschiedenis van de patiënt niet kent en die zelf ook geen contact met de patiënt heeft gehad. De geneesmiddelen worden vervolgens per post geleverd door een Nederlandse apotheker, die echter ook geen patiëntencontact heeft, noch de medicatiehistorie van de patiënt kent. De KNMP keurt deze handelwijze af omdat hiermee de patiëntveiligheid in de waagschaal wordt gesteld. Tevens is de KNMP van mening dat de Geneesmiddelenwet aangepast zou moeten worden, zodat deze handelwijze verboden wordt.

Handelwijze Multatuli-apotheek
Via de website  www.dokteronline.com worden medicijnen verkocht die uitsluitend door een apotheker verstrekt mogen worden en waarvoor een recept noodzakelijk is.  De bezoeker van de website kan klikken op het medicijn dat hij wil hebben. Online geeft de patiënt antwoord op een aantal ja/nee-vragen over eventuele bestaande aandoeningen en informatie als lengte en gewicht. Het invullen van deze gegevens is voldoende om medicijnen te kunnen bestellen waarvoor een recept noodzakelijk is. Het recept wordt verstrekt door een buitenlandse arts. De website is gevestigd op de Nederlandse Antillen. Hiermee kan de website de Nederlandse wetgeving omzeilen, die deze handelwijze verbiedt.

Maas in de wet
De Geneesmiddelenwet verbiedt dat artsen medicijnen voorschrijven aan patiënten die ze niet kennen. Juridisch gezien is echter het niet mogen afleveren van geneesmiddelen aan patiënten waarvan zij de medicatiehistorie niet kennen, voor apothekers nog niet geregeld. De KNMP heeft wel in 2008 een richtlijn “Online farmaceutische zorg- en dienstverlening” vastgesteld, waarin is opgenomen dat internetrecepten alleen in behandeling mogen worden genomen als de voorschrijver zich houdt aan de Nederlandse wetgeving. Apothekers worden echter wettelijk niet gehinderd om in strijd met deze richtlijn te handelen. De KNMP is van mening dat dit gat in de wetgeving snel gedicht moet worden. Voor alle zorgverleners, zowel apothekers als artsen, zouden dezelfde regels moeten gelden over het voorschrijven en afleveren via internet, zodat overtredingen kunnen worden gehandhaafd.

Zorgtaak wordt niet nagekomen
De zorgtaak van de apotheker wordt op deze wijze niet ingevuld. De medicatiebewaking en begeleiding komen op deze manier ernstig in het geding. Het is bij geen van de betrokken partijen bekend welke middelen de patiënt nog meer gebruikt, met alle risico’s van dien. Ook is er geen controle of de gegevens die de patiënt zelf invult correct zijn. Het risico op ernstige medicatiefouten wordt hierdoor volledig bij de patiënt gelegd. Via de website worden ook zware medicijnen verhandeld als diclofenac (ontsteking/pijn), sildenafil (Viagra) en isotretinoïne (acne). Het eerste middel kan bij patiënten die een antistollingsmiddel gebruiken, leiden tot maagbloedingen, het tweede middel kan dodelijk zijn voor mensen die ook nitroglycerine gebruiken (o.a. patiënten met hartkramp) en het laatste middel kan misvorming van het ongeboren kind veroorzaken. Op Europees niveau is daarom o.a. bepaald dat de patiënt voor dit middel een speciale verklaring moet onderteken dat hij de risico’s kent en zich zal houden aan de voorschriften voor gebruik.

Reactie KNMP
De KNMP keurt de handelwijze van de Multatuli-apotheek ten zeerste af en pleit voor aanpassing van de Geneesmiddelenwet zodat deze handelwijze in de toekomst niet meer mogelijk is. Op dit moment onderzoekt de KNMP de mogelijkheden om de betreffende apotheker als lid te schorsen. Alleen de overheid heeft echter de bevoegdheid om de praktijken van deze apotheker ook daadwerkelijk te stoppen, maar daarvoor dient eerst de wet te worden aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *