Handelsvergunning Alendroninezuur Ranbaxy 70 mg ingetrokken

By | 05/11/2015

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de handelsvergunning ingetrokken van Alendroninezuur Ranbaxy 70 mg, tabletten – RVG 33920. Dit is gebeurd op verzoek van de handelsvergunninghouder.

Het CBG schorste Alendroninezuur Ranbaxy 70 mg op 24 februari 2015 vanwege onregelmatigheden bij de bio-equivalentiestudies van GVK Biosciences. Europees geneesmiddelenagentschap EMA constateerde dat het bedrijf de onderzoeken die de basis vormden voor toelating van deze geneesmiddelen manipuleerde.

Actuele overzichtslijst betrokken geneesmiddelen
In februari 2015 zijn de handelsvergunningen van 12 geneesmiddelen geschorst. Inmiddels heeft het CBG van een aantal middelen de schorsing opgeheven. Van 2 middelen is de handelsvergunning ingetrokken. De KNMP onderhoudt een actuele overzichtslijst van de betrokken geneesmiddelen, met de beschikbare alternatieve generieke producten. Deze lijst is op 4 november 2015 geactualiseerd.

KNMP-overzicht alternatieve generieke producten (PDF)

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *