Grote verschillen in vergoeding medicijnen

Een onderzoek door Scanwork Research over medicijnen die niet vergoed worden door de basisverzekering.

Voor honderdduizenden mensen in Nederland die dagelijks medicijnen gebruiken kan een overstap naar een andere zorgverzekeraar vele honderden euro’s aan besparing per jaar opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel meer dan duizend euro per jaar bedragen. Een vergelijking van de vergoeding van medicijnen tussen de verschillende aanbieders van zorgverzekeringen is lonend.

De overheid bepaalt welke medicijnen onder de basisverzekering worden vergoed. Valt een medicijn hier niet onder, dan is de patiënt aangewezen op de dekking vanuit de aanvullende verzekering (de zgn “vergoeding eigen bijdrage” en “vergoeding overige geneesmiddelen” ). Hierbij doen zich grote verschillen voor in dekking onder de zorgverzekeraars.

De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden helemaal niet of slechts ten dele medicijnen die buiten de basisverzekering vallen. Voor consumenten die af en toe een medicijn of kuur nodig hebben, kan dit voldoende zijn. Voor de groep consumenten die aangewezen zijn op dagelijks medicijngebruik is dit veelal ontoereikend. De uitgaven voor medicijnen kunnen dan in de duizenden euro’s gaan lopen. Voor deze groep is het dan ook van belang om op zoek te gaan naar een zorgverzekering met de beste dekking in hun persoonlijke situatie.

Afhankelijk van de voorgeschreven medicatie (sterkte en frequentie inname), kunnen de kosten beduidend hoger zijn dat in de genoemde voorbeelden. Besparingen kunnen dan oplopen tot ver over de duizend euro per jaar.

Het feit dat, als gevolg van het afsluiten van een aanvullende verzekering (AV), tal van andere extra dekkingen/ vergoedingen in het pakket zitten, maakt het voordeel uitsluitend nog groter. Voor de netto berekening is dit buiten beschouwing gelaten.

Overstappen loont
In bovengenoemde situaties blijkt dat, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, een aanvullende verzekering per saldo een aanzienlijk voordeel kan opleveren. Juist doordat de meeste verzekeraars – uit concurrentie overwegingen – geen medische acceptatie meer voeren kan het voor consumenten bijzonder aantrekkelijk zijn om te gaan shoppen.

Meer informatie? Zorgplanet.nl en Mijnmedicijnvergoeding.nl maken op medicijnniveau inzichtelijk hoe hoog de vergoeding is bij de verschillende zorgverzekeraars op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Voor een overzicht van medicijnen die door Scanwork onder de loep zijn genomen klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *