Grote verschillen in kosten CVRM-medicatie

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 4 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij cardiovasculair risicomanagement. De gemiddelde kosten per gebruiker kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De groep geneesmiddelen die daarbij wordt ingezet, is niet strak omlijnd.

De SFK rekent de volgende groepen tot de CVRM-middelen: antitrombotica, hartmiddelen, cholesterolverlagers en middelen tegen hoge bloeddruk. Laatstgenoemde groep kent als belangrijkste vertegenwoordigers diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS-remmers.

4 miljoen mensen

Openbare apotheken verstrekten in 2020 minstens eenmaal een CVRM-middel aan 4 miljoen mensen. Dit komt overeen met zo’n kwart van de Nederlandse bevolking. De meeste patiënten gebruiken twee tot drie verschillende soorten middelen, veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager of antitromboticum.

€ 1 miljard

De totale uitgaven aan CVRM-middelen kwamen in 2020 uit op meer dan € 1 miljard. Met 4 miljoen gebruikers levert dat gemiddelde uitgaven per gebruiker op van zo’n € 250. Deze uitgaven zijn echter zeer scheef verdeeld, afhankelijk van de specifieke middelen die de patiënt gebruikt.

Metoprolol en simvastatine

Zo bedroegen de uitgaven aan bètablokker metoprolol en cholesterolverlager simvastatine in 2020 gemiddeld maar € 57 en € 46 per gebruiker, de kosten voor de farmaceutische zorg door de apotheek meegerekend. Deze middelen staan op plek 3 en 6 in de CVRM-uitgaven top 10 vanwege hun hoge gebruikersaantallen van 1 miljoen respectievelijk 880.000.

Evolocumab en alirocumab

Daartegenover staan evolocumab en alirocumab, twee nieuwe typen cholesterolverlagers, met ieder gemiddeld meer dan € 4000 aan uitgaven per gebruiker. Beide middelen worden onder voorwaarden vergoed voor hoogrisicopatiënten met een te hoge cholesterolwaarde, bij wie statines in combinatie met ezetimib onvoldoende effect hebben.

Hoewel evolocumab en alirocumab slechts door zo’n 12.000 respectievelijk 10.000 patiënten worden gebruikt, staan ze vanwege hun hoge kosten toch op positie 4 en 5 in de CVRM uitgaven top 10.

Veel- én weiniggebruikte middelen in CVRM-uitgaven top 10

Top 10 CVRM-geneesmiddelen naar uitgaven (AIP+tarief) in 2020, met bijbehorend aantal gebruikers
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *