“Goed dat Schippers zich internationaal inzet voor nieuwe geneesmiddelen”

Het is goed dat minister Schippers zich internationaal gaat inzetten voor een beter speelveld en de huidige regelgeving aanpakt die niet past bij de nieuwste generatie slimme geneesmiddelen.
Er liggen twee recente rapporten van onderzoeksinstituut Actal die aangeven wat er op dat vlak moet gebeuren, onder meer om de concurrentie te bevorderen.

Net als de minister wil Nefarma ook een snelle beschikbaarheid van de nieuwste geneesmiddelen voor alle patiënten die dat nodig hebben én een duurzame betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Uit de twee rapporten van Actal blijkt dat er veel onnodige regelgeving is die de komst van die nieuwste middelen in de weg staat. Het is goed als de minister dat in Europees verband met haar collega’s gaat bespreken tijdens het EU-voorzitterschap.

Wat de betaalbaarheid betreft hebben de leden van Nefarma zich vorig jaar al gecommitteerd aan het uitgangspunt van een duurzaam betaalbare zorg. In de discussie rond kostbare kankermedicijnen, hebben bedrijven al verschillende financieringsmodellen geïntroduceerd die hieraan moeten bijdragen. Nefarma werkt ook samen met de vereniging van ziekenhuisapothekers om beter zicht te krijgen op de kostenontwikkelingen in de komende jaren. Met het ministerie van VWS wordt overlegd over een toekomstvisie voor de geneesmiddelsector in Nederland.

Dat zegt Nefarma ook bij BNR. Terugluisteren van de reactie van Paul Wouters van Nefarma.

Nefarma geeft deze reactie naar aanleiding van een interview met minister Schippers in Trouw. Daarin vertelt ze dat in Europees verband wil werken aan betere, soepelere regelgeving voor de toelating van nieuwe geneesmiddelen, dat ze wil kijken of dure geneesmiddelen samen kunnen worden ingekocht, of er meer transparantie kan komen over de prijs ervan en of ingewikkelde patentconstructies kunnen worden aangepakt.

Zij gaat dit aan de orde stellen bij haar Europese collega’s tijdens het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van het komende jaar. Vanmorgen licht zij haar plannen toe in de Tweede Kamer.

Author: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die nu nog niet goed behandelbaar zijn, en stellen mensen in staat om beter te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *