Glucosemeters en -sensoren bij diabetes type 2 – deel 3

In dit derde deel over bloedglucosemeters en glucosesensoren wordt de toepassing van continue glucosemeting en ‘flash’-glucosemeting bij diabetes mellitus type 2 besproken.

Zijn continue glucosemeting en flash-glucosemeting effectief voor glycemische controle bij diabetes type 2 met insulinegebruik? Is er ook een plaats voor deze technieken bij diabetes type 2 zonder insulinegebruik?

Effectiviteit van controle met bloedglucosemeters, continue glucosemetingen en ‘flash’-glucosemetingen

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Het aantal gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van continue glucosemeting en ‘flash’-glucosemeting ten opzichte van conventionele meting met bloedglucosemeters bij diabetes type 2 is zeer beperkt. De meeste onderzoeken zijn gedaan bij patiënten met diabetes type 2 die insuline gebruiken.

•    In een recente meta-analyse van elf gerandomiseerde onderzoeken waarin continue glucosemeting en flash-glucosemeting bij diabetes type 2 werden vergeleken met conventionele zelfglucosemonitoring, werd een kleine statistisch significante verbetering van de HbA1c en van de tijd binnen de vereiste glucosewaarden gevonden.

•    Voor diabetes type 2 patiënten met insuline lijken continue glucosemeting en flash-glucosemeting een effectief hulpmiddel te kunnen zijn voor glycemische controle.

•    Bij de keuze voor continue glucosemeting en flash-glucosemeting spelen factoren als kosten, frequentie van bloedprikken voor glucosebepaling en groter gebruiksgemak een belangrijke rol.

•    Voor diabetes type 2 patiënten zonder insuline zijn de voordelen van continue glucosemeting en flash-glucosemeting voor glycemische controle niet aangetoond.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *