Giotrif bij longkankerpatiënten met een specifieke EGFR-mutatie resulteert in langere overleving dan chemotherapie

In The Lancet Oncology zijn gegevens gepubliceerd over de totale overleving (‘overal survival’; OS) bij twee afzonderlijke klinische fase III studies, LUX-Lung 3 en LUX-Lung 6. Deze studies werden uitgevoerd met patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met een mutatie in de epidermale-groeifactorreceptor (EGFR).

Patiënten die een tumor met een vaak voorkomende EGFR-mutatie (een deletie in exon 19; Del19) hadden, bleken bij beide studies bij eerstelijnsgebruik van afatinib ruim een jaar langer in leven te blijven dan bij eerstelijnsgebruik van standaardchemotherapie.1 De totale overleving was bij deze studies een secundair eindpunt.

Prof. James Chih-Hsin Yang, directeur van het Cancer Research Center van het College of Medicine van de National Taiwan University in Taipei, Taiwan, zegt hierover het volgende: “De OS-resultaten die bij deze twee studies zijn waargenomen bij afatinib gebruik, zijn een hoopgevende ontwikkeling voor NSCLC-patiënten met een Del19-mutatiepositieve tumor. Deze bevindingen zijn een aanvulling op de eerder verzamelde gegevens over afatinib bij vaak voorkomende EGFR mutaties. Eerder bleek een eerstelijnsbehandeling met afatinib te resulteren in een langere progressievrije overleving en een betere kwaliteit van leven dan chemotherapie.

Wanneer gekeken werd naar alle EGFR-mutatiepositieve NSCLC-patiënten samen, vonden beide studies vergelijkbare OS-resultaten voor de afatinibgebruikers en de chemotherapiegebruikers. De mediane OS was bij LUX-Lung 3 28,2 maanden voor beide behandelgroepen, en bij LUX-Lung 6 23,1 maanden voor de afatinibgroep en 23,5 maanden voor de chemotherapiegroep. Wanneer echter alleen naar de patiënten met de Del19-mutatie gekeken werd, werd tussen de behandelgroepen wel een significant verschil waargenomen.1 Onder deze patiënten bleek namelijk bij allebei de studies de kans op overlijden significant kleiner te zijn bij eerstelijnsgebruik van afatinib dan bij eerstelijnsgebruik van chemotherapie.1 Dit verschil resulteerde in een overlevingsvoordeel van meer dan een jaar (LUX-Lung 3: mediane OS van respectievelijk 33,3 en 21,1 maanden; LUX-Lung 6: mediane OS van respectievelijk 31,4 en 18,4 maanden).1

Bij beide studies werd onder de L858R-mutatiepositieve patiënten geen significant verschil in overleving waargenomen tussen de behandelgroepen.1 De bijwerkingen die bij LUX-Lung 3 en LUX-Lung 6 gemeld werden bij afatinib gebruik, waren zoals te verwachten was bij EGFR-remming. De gemelde bijwerkingen waren beheersbaar en reversibel. De meest gemelde bijwerkingen bij afatinib gebruik waren diarree en huiduitslag/acne.2,3

“Deze bevindingen maken duidelijk dat er zelfs binnen de EGFR-mutatie positieve patiëntenpopulatie sprake is van onderling verschillende moleculaire afwijkingen, en dat elke afwijking om een specifieke behandelwijze vraagt” zegt Prof. Gerd Stehle, Vice President Medicine Therapeutic Area Oncology van Boehringer Ingelheim.

LUX-Lung 3 (een mondiale studie) en LUX-Lung 6 (een studie met Aziatische patiënten) zijn twee van de omvangrijkste studies binnen deze patiëntenpopulatie. De twee studies hadden een vergelijkbare onderzoeksopzet, maar gebruikten verschillende op platina gebaseerde chemotherapiecombinaties als vergelijkingsbehandeling: pemetrexed/cisplatine bij LUX-Lung 3 en gemcitabine/cisplatine bij LUX-Lung 6. Het primaire eindpunt, progressievrije overleving, werd bij beide studies gehaald voor de patiënten die een tumor met een veelvoorkomende EGFR-mutatie hadden en eerstelijnsbehandeling met afatinib ondergingen.2,3

Over afatinib
Afatinib (Giotrif) is geïndiceerd voor de behandeling van specifieke vormen van EGFR-mutatiepositief NSCLC. Afatinib is in verschillende landen op de markt waaronder de EU, Japan, Taiwan en Canada, onder de merknaam Giotrif en in de V.S. onder de merknaam Gilotrif goedgekeurd voor gebruik binnen deze indicatie.

De goedkeuring van afatinib voor gebruik binnen deze indicatie is verkregen op grond van gegevens die studie LUX-Lung 3 opleverde over de progressievrije overleving, het primaire eindpunt. LUX-Lung 3 is onderdeel van het klinisch onderzoeksprogramma LUX-Lung. Bij LUX-Lung 3 bleek tumorgroei bij gebruik van afatinib significant langer te worden uitgesteld dan bij gebruik van standaardchemotherapie.2 Daarnaast hebben gegevens uit LUX-Lung 3 en 6 aangetoond dat gebruik van afatinib de eerste behandeling is die bij patiënten met een specifieke vorm (Del 19 mutatie) van EGFR-mutatiepositief NSCLC resulteert in een betere totale overleving (een secundair eindpunt) dan gebruik van chemotherapie.1 Bij allebei de studies bleek de totale overleving onder patiënten met de meest voorkomende EGFR-mutatie (een deletie in exon 19; Del19) bij afatinibgebruik langer te zijn dan bij gebruik van chemotherapie.1

Referenties
[1] Yang J, Wu Y-L, Schuler M, et al. Afatinib versus cisplatin chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2015; www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS1470-2045(14)71173-8/abstract

[1] Sequist L, Yang J, Yamamoto N, et al. Phase III Study of afatinib or Cisplatin Plus Pemetrexed in Patients With Metastatic Lung Adenocarcinoma With Epidermal Growth Factor Receptor Mutations. J Clin Oncol 2013;DOI: 10.1200/JCO.2012.44.2806.

[1] Wu Y-L, Zhou C, Hu C-P, at al. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial. J Clin Oncol 2014;DOI:10.1016/S1470-2045(13)70604

Author: Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim is één van de 20 toonaangevende farmaceutische bedrijven in de wereld. Vanuit het hoofdkantoor in het Duitse Ingelheim is het bedrijf wereldwijd actief, met 142 dochterondernemingen en in totaal ongeveer 47.000 werknemers. Sinds de oprichting in 1885 ligt de focus van het familiebedrijf op onderzoek, ontwikkeling en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen voor mens en dier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *