Gids met laatste inzichten over diagnostiek en behandeling bij ADHD

By | 22/09/2015

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben in samenwerking met een aantal onderzoekers van andere universiteiten een gids gepubliceerd met daarin de meest recente wetenschappelijke inzichten over diagnostiek en behandeling bij ADHD. Deze gids, “ADHD, een update”, is bedoeld voor zowel zorgverleners als degenen die vanuit de gemeenten betrokken zijn bij de inkoop van zorg.

Dinsdag 22 september 2015 is de gids gelanceerd op de jaarlijkse GGZ Kennisdag.

Methoden voor diagnostiek en behandeling
ADHD is inmiddels een bekend fenomeen in de samenleving, ook omdat het een stoornis is die veel voorkomt onder kinderen en jongeren. Er wordt veel onderzoek naar ADHD gedaan, maar in de praktijk blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de effectiviteit van behandelingen voor ADHD. Bij zorginstellingen is ADHD-problematiek de meest voorkomende reden van verwijzing. Door de transitie van de jeugdzorg zijn gemeenten vanaf 2015 medeverantwoordelijk voor het inkopen van zorg voor kinderen en jeugdigen met ADHD. Het is daarom belangrijk dat gemeenten kort en krachtig geïnformeerd worden over de methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD, zodat zij de juiste zorg kunnen inkopen.

Meest recente inzichten samengevat
Ondanks de vraag naar evidence-based methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD, merken de onderzoekers dat recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ADHD vaak moeizaam de weg vinden naar de klinische praktijk. Door vraaggericht samen te werken met clinici, is deze gids tot stand gekomen. In “ADHD, een update” vatten verschillende onderzoekers de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ADHD samen. Ook presenteren de wetenschappers de resultaten van enkele recente effectiviteitsstudies die in Nederland zijn uitgevoerd. De theorie wordt afgewisseld met tien interviews van betrokkenen bij de zorg rondom ADHD (van een verpleegkundig specialist tot een psycholoog en van een jongere met ADHD tot een onderzoeker naar ADHD-interventies).

De gids is tot stand gekomen als samenwerking tussen clinici en wetenschappers. De gids is mogelijk gemaakt vanuit het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd, waar projectleiders rondom bepaalde thema’s is gevraag gezamenlijk hun resultaten te verspreiden.

Meer informatie
– Publicatie “ADHD, een update” (PDF 2.7 MB)
– ZonMw-project Verspreidings- en Implementatie Impuls ADHD
– ZonMw-programma Zorg voor Jeugd
– Nieuwsbericht Gezamenlijk verder met resultaten
– Nieuwsbericht Gebundelde kennis over aanpak ADHD voor gemeenten en zorginstellingen
– ZonMw-themapagina Jeugd

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *