Gezondheidsraad verwelkomt zeven nieuwe leden

By | 05/01/2022

Vereerd, zo voelen de nieuwe leden van de Gezondheidsraad zich. Alle zeven hopen zij binnen de Gezondheidsraad de kennis en ervaring in te zetten die zij op hun eigen vakgebied hebben opgedaan. Op die manier dragen zij bij aan de wetenschappelijke adviezen die de raad uitbrengt voor de regering en de Tweede en de Eerste Kamer.

Samenstelling van de raad

Elk jaar op 1 januari wisselt de samenstelling van de raad: nieuwe leden treden toe, leden van wie de benoemingstermijn eindigt nemen afscheid en anderen worden herbenoemd.

Eind november 2021 al plaatste Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit voor de benoeming en herbenoeming van Gezondheidsraadsleden.

Zodoende heeft de Gezondheidsraad sinds begin 2022, voor een termijn van vier jaar, zeven nieuwe leden. Twintig leden zijn herbenoemd. Omdat acht leden vertrokken heeft de raad nu één lid minder en telt hij nu 107 leden.

Overzicht wijzigingen bij de raad per 1 januari

Nieuwe leden zijn:

  • Mevrouw prof. dr. S.M. Imhof
  • Mevrouw prof. E. Kingma
  • Mevrouw prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
  • Mevrouw prof. dr. S. Roeser
  • Mevrouw dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder
  • De heer em. prof. dr. Th.J.M. Verheij
  • De heer prof. dr. ir. F. de Vocht

Commissies

De Gezondheidsraad komt nooit in zijn geheel bijeen, maar werkt in commissies. De commissies worden over het algemeen bemenst door raadsleden, maar bij specifieke adviesvragen worden zo nodig deskundigen van buiten de raad aangetrokken.

Dat stelt commissies in staat om adviesonderwerpen vanuit alle relevante invalshoeken te bespreken, oftewel: multidisciplinair. Bij de samenstelling wordt altijd in eerste instantie naar de raadsleden gekeken.

Zie de pagina Werkwijze voor meer informatie over de samenstelling van commissies.

Gezondheidsraad

In totaal telt de Gezondheidsraad momenteel 107 leden. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.

Author: Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *