Gezondheid zorgmedewerkers bereikt dieptepunt

By | 05/10/2022
  • Gezondheid in zorgsector (-19 procent) daalde in 2021 tot laagste punt sinds 2015
  • Werk-privé balans zorgpersoneel (-23 procent) door corona sterk verslechterd
  • Eén op drie zorgmedewerkers is vorig jaar geconfronteerd met intimidatie

Welzijn in de zorg weer verslechterd in 2021 na opleving in coronajaar

De gezondheid van zorgmedewerkers heeft in 2021 een dieptepunt bereikt. Dat blijkt uit de sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO, waarin het welzijn van medewerkers in alle sectoren is onderzocht op basis van verschillende criteria, zoals de werk-privébalans, gezondheid en veiligheid.

In de zorgsector staat de score van gezondheid (-19 procent) op het laagste niveau sinds de eerste meting in 2015. Ook de werk-privé balans is sterk verslechterd (-23 procent), vooral als gevolg van de coronacrisis.

Doordat de reguliere zorg in 2020 grotendeels tot stilstand kwam, werd veel zorg uitgesteld. Daarnaast leidden oplevingen van het virus tot extra zorgvraag en uitval onder zorgpersoneel, waardoor de werkdruk sterk toenam.

Bijna één op vijf zorgmedewerkers had in 2021 te maken met fysiek geweld

Verder blijkt uit het onderzoek dat de zorg de minst veilige sector is. Zo had maar liefst één op de drie zorgmedewerkers te maken met intimidatie door patiënten en één op de tien met intimidatie door collega’s of leidinggevenden.

Bovendien is 19 procent geconfronteerd met fysiek geweld, terwijl het gemiddelde in alle sectoren ruim 5 procent bedraagt. Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag is met bijna 17 procent bovengemiddeld hoog.

Daarnaast heeft de gezondheid van zorgmedewerkers een dieptepunt bereikt. In 2021 voelde 20 procent van de zorgmedewerkers zich meer dan eens per maand emotioneel uitgeput, waar dit in 2015 nog 14 procent betrof. Bijna één op de drie zorgmedewerkers ervaart het werk in 2021 als emotioneel veeleisend.

Verzorg eerst de zorgmedewerker en dan pas de patiënt

De gevolgen voor de zorgsector zijn groot. Door het hoge ziekteverzuim en het grote verloop zijn er te weinig medewerkers om het groeiende aantal patiënten te verzorgen. Hierdoor neemt de werkdruk sterk toe.

“De gezondheidszorg bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Dit kan doorbroken worden door het welzijn van het personeel op de eerste plaats te zetten. Zo moeten werkgevers meer vrijheid bieden aan medewerkers, hun veiligheid garanderen en emotionele uitputting tegengaan”, zegt David Bolscher, Sector Analist Healthcare van ABN AMRO.

Vanaf volgend jaar wordt 500 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg.

“Dit geld is hard nodig om het welzijn van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo kan de balans tussen werk en privé worden verbeterd door meer vrijheid te bieden om verlof op te nemen en door werkroosters flexibeler in te vullen. Daarnaast helpen reguliere gesprekken tussen zorgmedewerkers binnen een team bij het creëren van een veilige omgeving. Door inzichten over welzijn te delen, kunnen werkgevers bovendien beter anticiperen op mogelijke incidenten.”

Rapport

Author: ABN AMRO

ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden via omni-distributiekanalen waaronder geavanceerde mobiele applicaties en internetbankieren. ABN AMRO beschikt over gedegen financiële expertise en uitgebreide kennis van vele bedrijfstakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *