Generieke variant Seretide pas na jaren in de lift

Pas door opname van de combinatie salmeterol/fluticason in het preferentiebeleid van zorgverzekeraars steeg het aandeel generiek in de afgelopen maanden. De astma/COPD-markt van inhalatiemedicatie laat al enige jaren een stabiel beeld zien. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

De SFK constateerde in de vorige week gepubliceerde top-10 over 2015, dat de omzetstijging van generieke varianten van het veelgebruikte inhalatiegeneesmiddel Seretide niet van de grond kwam. Dit terwijl van dit combinatiemiddel – bestaande uit salmeterol en fluticason – al enige jaren generieke varianten op de markt zijn. Opname in het preferentiebeleid heeft daar verandering in gebracht.

Bij de aanwijzing van voorkeursproducten voor 2016 plaatsten twee grote zorgverzekeraars een generieke variant op de lijst van preferente middelen. Dat betekent dat, behoudens medische noodzaak, verzekerden van deze verzekeraars vanaf begin dit jaar alleen nog deze variant vergoed krijgen. De gevolgen bleken direct uit de verstrekkingscijfers over de eerste maanden van dit jaar. Het aandeel generiek, op basis van het aantal verstrekkingen, is opgelopen van 2,6% in december 2015 tot 19,3% in april 2016.

Verstrekkingen en materiaalkosten inhalatiemedicatie

Nauwelijks groei
Nederlandse apothekers verstrekten vorig jaar 1,85 miljoen keer een astma/COPD-middel voor toepassing in de luchtwegen. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 van 0,8%. De uitgaven die hiermee waren gemoeid, daalden met bijna € 5 miljoen (1,3%) tot € 383 miljoen. Van de drie astma/COPD-middelen met de hoogste uitgaven – alle in de genoemde top-10 over 2015 – daalde de omzet met in totaal € 16 miljoen De belangrijkste omzetverliezen waren voor de combinatie van luchtwegverwijder salmeterol (β2-sympati-comimeticum) en de corticosteroïde onstekingsremmer fluticason (- € 10 miljoen) en voor de soortgelijke combinatie van formoterol en budesonide (- € 5 miljoen).

Omzetwinst (€ 5 miljoen) was er in 2015 voor de, eveneens soortgelijke, combinatie van formoterol met beclometason. Meer dan € 2 miljoen bedroeg de omzettoename van de combinatie van twee luchtweg-verwijders: indacaterol (β2-sympati-comimeticum) en glycopyrronium (anticholinergicum). Fabrikanten zien blijkbaar toekomst in combinaties van deze twee typen luchtwegverwijders, want in 2015 zijn drie verschillende combinaties op de markt gekomen. Dat brengt het totaal op zes. In totaal hadden deze middelen een aandeel van 3% van de uitgaven in 2015. Het derde en laatste middel met een uitgavengroei van meer dan € 1 miljoen in 2015 is de combinatie van de luchtwegverwijder vilanterol met fluticason (Relvar). Dit spécialité bestaat uit dezelfde type middelen als Seretide. Het is afkomstig van dezelfde leverancier als Seretide, waarvan het patent enige jaren geleden verliep.

Sinds 2005
Bovengenoemde cijfers zijn nauwelijks waarneembaar in het overall beeld van de ontwikkelingen in de astma/COPD-inhalatiemarkt op ATC4-niveau sinds 2005. Dat laat een stabiele verdeling van de markt zien, zowel qua aantal verstrekkingen als materiaalkosten.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *