Generieke toestemming IGJ voor leveren op artsenverklaring

By | 31/10/2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start per 30 oktober 2023 met het verlenen van een generieke toestemming voor een bepaald aantal geneesmiddelen voor het leveren op artsenverklaring. Dit met als doel de patiënt sneller te kunnen behandelen en de administratieve lasten van apothekers te verminderen.

Patiënt sneller behandelen

Apothekers hoeven voortaan geen aanvraag meer bij de IGJ in te dienen voor geneesmiddelen die op de lijst van generieke toestemming staan. De IGJ moest tot 30 oktober 2023 voor alle geneesmiddelen voor het ‘leveren op artsenverklaring’ vooraf toestemming verlenen aan apothekers op basis van hun individuele aanvraag. Met de nieuwe situatie kan er sneller worden overgegaan tot de behandeling. Wel moeten de artsenverklaring worden ingevuld en bijgehouden. De voorschrijvend arts blijft verantwoordelijk voor de artsenverklaring. Voor geneesmiddelen die niet op de lijst van generieke toestemming staan blijft de bestaande procedure ongewijzigd. 

Overzicht geneesmiddelen met generieke toestemming

De geneesmiddelen met generieke toestemming worden gepubliceerd in de Staatscourant, net zoals bij de tekortenbesluiten. Op de website van IGJ is een register ‘Generieke toestemming’ terug te vinden. In dit register worden vermeld: de link naar het bericht in de Staatscourant, de productnaam, sterkte, farmaceutische vorm, indicatie, afkomstig land, en uiterste geldigheidsdatum van toestemming.  

Leveren op artsenverklaring

De Geneesmiddelenwet verbiedt het afleveren van een geneesmiddel waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verleend. Een voorbeeld van een uitzondering op deze situatie is de zogenaamde ‘levering op artsenverklaring’. De aanvraagprocedure hiervoor is uitgebreid en moet zorgvuldig gebeuren.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *