Generiek clopidogrel

Het productoctrooi op Plavix® is verlopen waardoor generieke producten met clopidogrel op de markt komen. De producent van Plavix® heeft echter nog een gebruiksoctrooi op een van de indicaties, namelijk acuut coronair syndroom.

Gebruik van generiek clopidogrel bij de geoctrooieerde indicatie kan gezien worden als off-label gebruik. Gezien de bewijslast voor het gebruik van de stof clopidogrel bij acuut coronair syndroom is het in beginsel te rechtvaardigen om generiek clopidogrel voor deze indicatie voor te schrijven.

Voor meer informatie zie de CBG-site over gebruiksoctrooien en wat van de registratiehouder van een generiek product wordt verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *