Geneesmiddeltekorten kosten apotheekzorg tientallen miljoenen per jaar

De explosieve stijging van geneesmiddeltekorten in Nederland betekent voor de apotheekzorg een kostenpost van 60 tot 70 miljoen euro per jaar. Apothekers zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar een vervangend middel en het informeren van de huisarts en patiënt, wat ten koste gaat van hun andere werkzaamheden zoals medicatiebewaking en beoordeling van de farmacotherapie.

Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van VWS en schattingen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), waarover het Pharmaceutisch Weekblad bericht.

Het aantal medicijnen dat fabrikanten jaarlijks niet kunnen leveren is in tien jaar tijd gestegen van 91 middelen in 2004 naar 527 in 2014. Volgens de SFK moeten apothekers bij zo’n 200.000 verstrekkingen per week op zoek naar een vervangend middel, wat neerkomt op één op de twintig verstrekkingen. De afhandeling daarvan duurt gemiddeld vijftien minuten extra, afhankelijk van het type tekort.

Apothekers lossen geneesmiddeltekorten op door per patiënt maatwerk te leveren. Ze zoeken naar substitutie (zelfde werkzame stof, ander merk), een alternatief middel (andere werkzame stof) of door import. “Een standaardoplossing per geneesmiddeltekort is er niet, elk tekort werd op verschillende manieren opgelost”, aldus de onderzoekers. Het onderzoek is uitgevoerd van september 2012 tot september 2013.

Zie ook: Geneesmiddeltekorten zijn flinke kostenpost in farmazorg (PW 37, 11 september 2015)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *