Geneesmiddelinformatie beter ontsluiten voor arts

dokter
Het Zorginstituut Nederland (ZIN), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), bijwerkingencentrum lareb, het Geneesmiddelenbulletin (Gebu) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben een intentieverklaring getekend om de informatie over geneesmiddelen actueler te maken en beter te ontsluiten. Uiteindelijk doel is om het gepast gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

Expertmeeting
De vijf organisaties ontvouwden woensdag 27 mei 2015 hun plannen tijdens een expertmeeting die voorafging aan de ondertekening. Onder leiding van Ivan Wolffers wisselden de deelnemers ideeën uit hoe de beschikbare informatie het beste afgestemd kan worden op de behoeften van de doelgroep, de (aspirant)voorschrijvers voorop.

Farmacotherapeutisch Kompas
Op dit moment delen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Bijwerkingencentrum Lareb al informatie met het (digitale) Farmacotherapeutisch Kompas (FK), dat de spil zal worden in de informatievoorziening aan voorschrijvers.

Hugo Hurts, directeur van het CBG: “Het was een kwestie van over onze schaduw heenstappen om onze informatie daar te krijgen waar deze het meest geraadpleegd wordt”. Het IVM en Gebu zullen volgen, maar ook andere partijen zullen op termijn de mogelijkheid krijgen hun informatie te delen, denk aan het expertisecentrum Ephor of het RIVM.

Praktisch toepasbaar
Tijdens de bijeenkomst werd van verschillende kanten aangegeven dat artsen vooral behoefte hebben aan praktisch toepasbare informatie. Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum lareb: “Nu kunnen ze in het FK lezen welke mogelijke bijwerkingen te verwachten zijn. Maar net zo belangrijk is te weten wat je in geval van die bijwerkingen moet doen”.

Patiëntenversie
Verschillende deelnemers spraken de wens uit om in het FK ook richtlijnen, zoals de NHG-Standaarden te ontsluiten. Ook de behoefte om een soort patiëntenversie van het FK te maken werd geuit. De patiënt en arts moeten tijdens het consult namelijk wel op een lijn zien te komen, daarvoor heeft de patiënt goede informatie nodig. De vijf organisaties erkenden dat, maar ze willen wel stap voor stap te werk gaan. Het koppelen van hun informatie aan het FK vergt al een hele inspanning.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *