Geneesmiddelenoverzicht: wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat op basis van wetenschappelijke voorwaarden een overzicht opstellen van medicijnen waarbij wisselen ongewenst is. Dat doet zij op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in het belang van de veiligheid van patiënten.

Medicijnen met dezelfde werkzame stof, dosering en manier van toedienen zijn meestal onderling uitwisselbaar. Het is aangetoond dat ze een vergelijkbare werking hebben. Toch leidt het wisselen regelmatig tot onrust, onvrede of zelfs gezondheidsklachten.

Generieke medicijnen

Een generiek medicijn is een medicijn met dezelfde werkzame stof of stoffen als het originele merkgeneesmiddel. Het wordt gemaakt door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het originele merk heeft ontwikkeld.

Het generieke medicijn mag pas op de markt komen als het octrooi op het originele merkgeneesmiddel verlopen is. Het generieke medicijn moet dezelfde werking hebben als het origineel: ze zijn bio-equivalent.

Vergelijkbare werking medicijnen, geen patiënt is hetzelfde

Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dat is van tevoren uitgebreid onderzocht. Het CBG beoordeelt aanvragen voor de registratie van nieuwe generieke medicijnen hierop.

Maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Soms kan het wisselen van medicijnen die ook verschillen in vorm en kleur bij patiënten leiden tot onrust, onvrede of gezondheidsklachten. En tot verwarring, met verkeerde toediening of inname als gevolg.

Wetenschappelijke aanpak

Het CBG stelt een overzicht samen van medicijnen waarbij wisselingen ongewenst zijn, omdat het wisselen kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Daarvoor stellen we eerst wetenschappelijke voorwaarden op. Deze voorwaarden bespreken we met patiëntenorganisaties en koepelorganisaties van artsen, apothekers en zorgverzekeraars.

Daarna worden de voorwaarden vastgesteld door het College. Op basis daarvan maken we de selectie voor het overzicht met medicijnen die bij voorkeur niet gewisseld worden omdat dit een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen.

Deze conceptlijst bespreken we opnieuw met externe partijen, waarna het College het definitieve overzicht vaststelt. Dat overzicht is naar verwachting eind 2020 af en wordt vervolgens jaarlijks geëvalueerd.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *