Geneesmiddelen opslaan in corona-klinieken tijdelijk toegestaan

By | 09/04/2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het tijdelijk toe om geneesmiddelen op te slaan in corona-klinieken. Dat stelt de IGJ in een nieuwsbericht op haar website.

Voorwaarden

De IGJ staat het gedurende de coronacrisis toe om geneesmiddelen op te slaan buiten een apotheek als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • meld de verantwoordelijke apotheker en de locatie aan de inspectie;
  • zorg voor een goede en veilige opslagplaats waarin de kwaliteit van de geneesmiddelen is gewaarborgd en die niet toegankelijk is voor onbevoegden;
  • voer een sluitende administratie;
  • zorg voor medicatiebewaking van patiënten op basis van een compleet en actueel medicatiedossier.

Geneesmiddelenwet

In de Geneesmiddelenwet is opgenomen dat geneesmiddelen zonder etiket met naam van de patiënt alleen in een apotheek mogen worden bewaard. De tijdelijke corona-klinieken hebben echter wel een voorraad nodig om de patiënten goed te kunnen behandelen.

De IGJ stelt dat het belangrijk is dat zorgverleners in de huidige moeilijke situatie de ruimte hebben om de zorg zo goed mogelijk in te richten en staat het daarom toe geneesmiddelen tijdelijk ook in corona-klinieken op te slaan.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *