Geneesmiddelen bij COVID-19

In de media is veel aandacht geweest voor geneesmiddelen die mogelijk effectief zouden zijn bij de behandeling van patiënten met COVID-19. Er zijn echter op dit moment nog geen voor COVID-19 geregistreerde geneesmiddelen in Nederland beschikbaar.

Welke geneesmiddelen

Nu meer studies verschijnen maakt het Ge-Bu de balans op: welke geneesmiddelen zijn mogelijk werkzaam, wat zijn de hypotheses over het werkingsmechanisme, en wat zijn de effectiviteit en de risico’s van deze geneesmiddelen?

Werkingsmechanismes

Hoewel de hypotheses over werkingsmechanismes van geneesmiddelen op dit moment veelbelovend lijken, blijkt voor geen enkele van deze middelen voldoende bewijs voor effectiviteit om ze (buiten studieverband) voor te schrijven bij patiënten met COVID-19.

Lees verder op de website van het Geneesmiddelenbulletin:

Geneesmiddelen bij COVID-19

  • Medicamenteuze behandeling van COVID-19+
  • Geneesmiddelen tijdens stadium 1: vroege virale respons+
  • Geneesmiddelen tijdens stadium 2 en 3: (hyper)inflammatie+
  • Literatuurreferenties
Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *