Geneesmiddelen als oorzaak van heropname na ontslag uit het ziekenhuis

Gebruik van geneesmiddelen is een van de risicofactoren voor heropname in het ziekenhuis. Uitvlugt en collega’s vergeleken of patiënten en zorgverleners anders aankijken tegen de rol van geneesmiddelen bij een heropname. Gebruikelijk is dat alleen zorgverleners bepalen of een heropname veroorzaakt is door geneesmiddelen. In dit onderzoek hebben ook patiënten/mantelzorgers deze beoordeling gedaan.

Onderzoek

De patiënten in dit onderzoek werden binnen 30 dagen na ontslag opnieuw opgenomen in het OLVG, Amsterdam. Patiënten namen met een onderzoeker een vragenlijst door waarbij zij aangaven of de heropname volgens hen met geneesmiddelgebruik te maken had, of deze voorkomen had kunnen worden en welke informatie over geneesmiddelen zij ontvangen hebben bij de eerste opname.

Lees verder op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *