Gemeenten moeten apotheker niet op laten draaien voor medicijnafval

By | 13/07/2016

De ChristenUnie vindt niet dat de apotheker moet opdraaien voor de kosten bij inzameling van particulier medicijnafval. Dat stelt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid, in schriftelijke Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In Nederland zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de verwerking van particulier medicijnafval en de mate waarin apothekers opdraaien voor de kosten. Tweede Kamerlid Dik-Faber wil weten waarom er nog steeds gemeenten zijn die apotheken belasten als zij vrijwillig medicijnafval van hun patiënten inzamelen. Dit terwijl gemeenten volgens de wet verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval (KCA). Zij ziet dat geld, dat besteed zou moeten worden aan gezondheidszorg, nu wegvloeit naar private afvalverwerkingsbedrijven.

Dik-Faber stelt voor dat apotheken worden gezien als een extra gemeentelijk inzamelingspunt voor KCA voor medicijnen. Daarmee zouden alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van patiënten.

Op 16 juni 2016 heeft minister Schultz (IenM) tijdens het Kamerdebat over Water toegezegd om met gemeenten in gesprek te gaan over de kosten van medicijnafval voor apotheken. De ChristenUnie wil weten wat dit overleg met de VNG tot nu toe heeft opgeleverd.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *